|vineri, ianuarie 21, 2022
  • Follow Us!

Veste buna pentru bolnavii de cancer din Valcea! Constantin Radulescu: Consiliul Județean Valcea va construi un centru de radioterapie la Ramnicu Valcea 

centru radioterapie

 

Cu unanimitate de voturi, Consiliul Județean Vâlcea a aprobat joi, 28 februarie 2019, propunerea privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1.472 mp, proprietate publică a judeţului Vâlcea, situat lângă Maternitate, în scopul construirii unui centru de radioterapie. Terenul propus pentru concesionare se află în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 36 din 11.03.2011, precum şi a Hotărârii de Guvern nr. 641/2011 privind desfiinţarea şi reorganizarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vâlcea. Prin Hotărârea nr. 149/31.07.2015, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Vâlcea pentru perioada 2015-2020. În cadrul Direcţiei strategice: 2.6. Dezvoltarea infrastructurii adecvate la nivel judeţean şi local în vederea reducerii inechităţii accesului la servicii de sănătate, a fost prevăzută măsura prioritară 2.6.1. îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate în regim ambulatoriu, cu următoarele acţiuni: înfiinţarea unui centru de radiodiagnostic si radioterapie pentru deservirea populaţiei, modernizarea infrastructurii serviciilor ambulatorii de diagnostic si tratament si achiziţionarea unor unităti mobile de screening pentru cancer în vederea asigurării accesului echitabil, la servicii de depistare precoce a cancerului, a comunităţilor defavorizate. Având în vedere datele statistice ale Institutului Naţional de Sănătate Publică prin Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică care au evidenţiat creşterea, la nivelul judeţului Vâlcea, a numărului de persoane diagnosticate cu cancer, precum şi situaţia infrastructurii medicale destinate bolnavilor cu afecţiuni oncologice din judeţ, Consiliul Judeţean Vâlcea consideră necesară concesionarea terenului propus în vederea creării unui centru de radiodiagnostic și radioterapie (oncologic) în care să fie asigurate atât tratamentul specific: citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creştere şi inhibitori de osteoclaste în spital şi în ambulatoriu, cât şi alte terapii curative, precum radioterapia.

Nivelul minim al redevenţei, conform raportului de evaluare, va fi de 937 euro/lună

Conform raportului, durata concesiunii este de 25 ani, iar nivelul minim al redevenţei, conform raportului de evaluare, este de 937 euro/lună, respectiv 4.441 lei/lună, calculat la cursul euro din data de 18.02.2019, respectiv 4,7401 lei pentru 1 euro. În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, concesionarea are loc la iniţiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri însuşite de acesta. Concesionarea bunurilor proprietate publică a judeţului se aprobă pe baza studiului de oportunitate, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vâlcea, în conformitate cu prevederile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată prin Legea nr. 22/2007. Caietul de sarcini a fost întocmit potrivit anexei nr.1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006. Documentaţia de atribuire a fost întocmită potrivit anexei la normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr. 22/2007. De asemenea, în conformitate cu prevederile din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, consiliul judeţean hotărăşte concesionarea bunurilor proprietate publică a judeţului, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean, în condiţiile legii. Potrivit prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, fac obiectul contractului de concesiune bunurile care sunt proprietate publică a statului, sau a unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit Constituţiei şi reglementărilor legale privind proprietatea publică. Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de concedent, poate modifica, unilateral, partea reglementară a contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul local.

(Petre Coman)

Leave a Response