|miercuri, ianuarie 26, 2022
  • Follow Us!

Ministrul Energiei pasează problema alimentării cu curent a pârtiei de schi de la Voineasa în… curtea ANRE 

Transalpina-Ski-Resort-de-la-Vidra-Galerie-foto-1356337238-1.856998-640x480-300x225

 

În cadrul unei interpelări adresate ministrului Energiei de către un parlamentar vâlcean referitoare la înlocuirea reţelelor CEZ în zona Transalpina Ski Resort trebuie discutată cu CEZ şi prinsă în noua strategie energetică a României, ministrul Anton Anton pasează problema în… curtea ANRE. „În conformitate cu prevederile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul de distribuţie realizează lucrări de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, prin consultare, după caz, cu operatorul de transport şi de sistem, prin programe de dezvoltare optimă din punct de vedere economic a acestora, pe baza studiilor de perspectivă şi prin programe specifice de modernizare pentru instalaţii, avizate de ANRE, astfel încât reţeaua de distribuţie să fie sigură, fiabilă şi eficientă. De asemenea, OUG nr.33/2007 privind organizarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 9, alin. (1) lit. h) prevede că ANRE aprobă reglementări tehnice şi comerciale pentru operatorii economici din sector, inclusiv standarde de performanţă pentru serviciile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei electrice şi termice. În acest sens, ANRE a elaborat Ordinul nr. 11/2016 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul 12/2016 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem. Acestea reglementează calitatea serviciului de distribuţie a energiei electrice, calitatea serviciului de transport al energiei electrice, precum şi a serviciului de sistem. Astfel, operatorii de distribuţie şi operatorul de transport sunt obligaţi sa facă toate diligenţele necesare pentru asigurarea calităţii serviciului de distribuţie si de transport conform standardelor stabilite de ANRE implicit, să modernizeze şi să dezvolte reţelele de distribuţie şi de transport energie electrică, în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor. În conformitate cu prevederile de mai sus, şi în Ordinul ANRE nr. 169/2018 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, se prevede că operatorul de distribuţie are obligaţia de a transmite, spre aprobare la ANRE, programul de investiţii aferent anului în curs şi următorului an, detaliat pe obiective/lucrări de investiţii/mijloace fixe şi niveluri de tensiune, cu încadrarea în valorile anuale aprobate de ANRE. Programul de investiţii trebuie să fie corelat cu planul de perspectivă, programul de reducere a CPT şi planul de calitate. ANRE are dreptul de a analiza în orice moment orice investiţie realizată, anterior aprobată, din punctul de vedere al necesităţii şi oportunităţii investiţiei, documentaţiei aferente promovării investiţiei, eficienţei obţinute, respectării standardelor de performanţă, a reglementărilor şi legislaţiei specifice şi a costurilor asociate. Criteriile privind elaborarea programelor de investiţii, precum şi criteriile de analiză în vederea aprobării programelor de investiţii şi a investiţiilor realizate de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice şi recunoaşterea investiţiilor realizate în tarifele de distribuţie a energiei electrice sunt stabilite conform Ordinului ANRE nr. 8/2016 de aprobare a Procedurii privind elaborarea şi aprobarea programelor de investiţii ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare. Având în vedere cele de mai sus, aspectele semnalate de dumneavoastră sunt strict de competenţa ANRE, aceasta fiind singura autoritate care poate furniza informaţiile solicitate”, arată recent ministrul Energiei.

(Petre Coman)

Leave a Response