|vineri, ianuarie 21, 2022
  • Follow Us!

Anunț finalizare proiect “Achiziție de utilaje pentru dotarea SC Steand Energy Construct SRL” 

comunicat1

Comunicat de presă

Data: 24.12.2018

Anunț finalizare proiect “Achiziție de utilaje pentru dotarea SC Steand Energy Construct SRL”, cod SMIS 111522 STEAND ENERGY CONSTRUCT SRL, cu sediul social în sat Geamăna, comuna Bradu, nr. 240, clădirea C18, camera 6, județul Arges, cod postal 117140, ONRC: J3/888/2012, CUI: 30377577, derulează proiectul “Achiziție de utilaje pentru dotarea SC Steand Energy Construct SRL”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 1114/15.02.2018.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii; Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri și surse proprii. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Valoarea totală a proiectului este de 1.093.854,92 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 874.000,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 742.900,00 lei.

Proiectul se implementează în Oraș Brezoi, Sat Valea lui Stan, punct „Heleșteu”, județul Vâlcea, număr cadastral 333. Perioada de implementare a proiectului este 24 luni, respectiv între data 25.01.2017 și data 28.12.2018. Obiectivul general al proiectului constă în crearea unei baze materiale noi (utilaje de construcții performante) destinate activității de lucrări de pregătire a terenului și creșterea competitivității SC Steand Energy Construct SRL prin diversificarea serviciilor oferite, adoptarea de tehnologii noi, moderne, utilizarea eficientă a resurselor și îmbunătățirea resurselor umane implicate, ceea ce are ca finalitate dezvoltarea durabilă a societății și sporirea performanțelor financiare.

Rezultatele proiectului: 1. Crearea în cadrul societății a unei baze materiale solide, prin achiziționarea de echipamente moderne, de ultimă generație: 3 active tangibile. 2. Crearea a 5 locuri de muncă noi, cu normă întreagă pe perioada nedeterminată. 3. Realizarea publicității proiectului și a activității cu respectarea prevederilor din Ghidul Solicitantului Impactul investiției: Crearea în regiune a 5 locuri de muncă noi, cu normă întreagă pe perioada nedeterminată, asigurarea protecției mediului prin achiziționarea de utilaje performante, eficiente energetic.

SC STEAND ENERGY CONSTRUCT SRL sat Geamăna, comuna Bradu, nr. 240, clădirea C18, camera 6, județul Arges Tel. 0745 34 18 76, e-mail: steandenergyconstruct@yahoo.com

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

comunicat1

Leave a Response