|sâmbătă, mai 8, 2021
  • Follow Us!

Deputaţii Daniela Oteşanu, Vasile Cocoş şi Ovidiu Popa au depus la Parlament propunerea legislativă privind acordarea de facilităţi fiscale 

Cocos Otesanu

 

Deputaţii PSD de Vâlcea Daniela Oteşanu, Vasile Cocoş şi Ovidiu Popa au depus la Parlament propunerea legislativă nr. 302/2017 privind acordarea unor facilităţi fiscale. Promovarea acestui act normativ este determinată de stimularea conformării voluntare a contribuabililor la plata obligaţiilor fiscale şi maximizarea încasărilor bugetare, stimularea mediului economic şi, respectiv, diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care beneficiază întreaga societate. În prezent, pentru plata cu întârziere a obligaţiilor de plată datorate bugetului general consolidat al statului, contribuabilii datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, iar în cazul obligaţiilor datorate bugetelor locale se datorează majorări de întârziere. „Anularea penalităţilor de întârziere, precum şi a unei cote de 50% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale către bugetul general consolidat, administrate de ANAF, cu termene de plată anterioare datei de 30.06.2017, cu următoarele condiţii: stingerea până la 30.09.2017 a obligaţiilor de plată principale cu termene de plată anterioare datei de 30.06.2017, indiferent de data stingerii acestora; stingerea până la data de 31.12.2017 a cotei de 50% din dobânzile aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată anterioare datei de 30.06.2017, stabilite prin decizii de calcul comunicate; stingerea până la data de 31.12.2017 a obligaţiilor de plată principale curente cu termene de plată cuprinse între data de 01.07.2017 şi 31.12.2017, împreună cu accesoriile calculate pentru eventualele întârzieri la plata acestor obligaţii principale, stabilite prin decizii până la 31.12.2017; depunerea până la data de 31.12.2017 a tuturor declaraţiilor fiscale potrivit vectorului fiscal; depunerea unei cereri de acordare a acestor facilităti până la data de 31.12.2017. Posibilitatea contribuabililor de a notifica organului fiscal intenţia de a beneficia de facilităţile prevăzute. în acest caz, pentru accesoriile ce pot forma obiectul anulării va fi instituit un regim de administrare special. În cazul unităţilor administrativ-teritoriale facilitatea prevăzută se acordă dacă organul deliberativ local, respectiv consiliul local, emite o hotărâre în acest scop. Contribuabilii care la data de 30.06.2017 beneficiază de eşalonare la plata obligaţiilor, pot beneficia de facilităţile prevăzute de prezentul proiect dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul proiect, astfel ca la data de 31.12.2017 sumele cuprinse în eşalonare să fie achitate anticipat. De facilităţile propuse pot beneficia toţi contribuabilii persoane fizice, persoane juridice, sau alte entităţi fără personalitate juridică care datorează obligaţiile de plată menţionate, fără nicio discriminare, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. Măsurile propuse nu încalcă principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii consacrat de Constituţia României întrucât, prin scopurile urmărite – maximizarea încasărilor bugetare, stimularea mediului economic şi diminuarea arieratelor bugetare – sunt vizate aspecte de interes general. Măsurile propuse prin prezentul proiect de act normativ sunt benefice pentru contribuabili, întrucât contribuie la asanarea datoriilor acestora la bugetul general consolidat cu perspectiva menţinerii lor în circuitul economic. Măsura propusă prin prezentul proiect de act normativ are un caracter excepţional şi conjunctural şi urmăreşte, în principal, stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligaţiilor de plată principale şi a unei cote din dobânzile aferente acestora, maximizarea încasărilor bugetare, stimularea mediului economic şi diminuarea arieratelor bugetare. Fiind o măsură stimulativa, si la latitudinea contribuabililor care au potenţial de a îndeplini condiţiile impuse de lege pentru acordarea anulării accesoriilor, nu se poate pune problema determinării unui impact financiar. În ceea ce priveşte aspectul cu privire la implicaţiile bugetare ale măsurilor propuse, precizăm că nu poate fi determinat cuantumul penalităţilor de întârziere şi, după caz, a cotei de 50% din dobânzile ce nu vor mai fi încasate la buget ca urmare a acordării facilităţilor, întrucât aşa cum am arătat mai sus este imposibil de determinat grupul contribuabililor care vor îndeplini condiţiile prevăzute de lege pentru accesarea facilităţilor, acest lucru fiind legat exclusiv de situaţia financiară individuală. Cu toate aceste, se poate aprecia că măsurile propuse pot avea un impact bugetar pozitiv întrucât adoptarea lor va conduce la recuperarea parţială a obligaţiilor de plată restante la buget în mod cert şi cu promptitudine. în acest sens, precizăm că, efectele pozitive ale măsurii se vor înregistra atât pe cash-flow-ul încasărilor bugetare, cât şi la nivel economic”, se arată în expunerea de motive la propunerea legislativă.

Leave a Response