|duminică, aprilie 11, 2021
  • Follow Us!

Primarul din Olăneşti, Sorin Vasilache, a prezentat raportul cu privire la starea economică, socială şi de mediu pe anul 2016 

f_350_200_16777215_00_images_6news335_sorin_vasilache_1

 

 

Recent, primarul oraşului Olăneşti, Sorin Vasilache, a prezentat public raportul cu privire la starea economică, socială şi de mediu a localităţii pe anul 2016, raport care constituie momentul bilanţului, ce se referă la capacitatea efectivă a administraţiei publice locale de a gestiona şi rezolva în nume propriu si cu responsabilitate treburile publice şi patrimoniul localităţii în interesul comunităţii locale pe principiile autonomiei locale. „Preocuparea principală a mea, a întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Băile Olăneşti, a Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti, în anul 2016, a fost gospodărirea eficientă a oraşului, a bugetului local şi, nu în ultimul rând, bunăstarea cetăţenilor din oraşul Băile Olăneşti vizând atragerea de investiţii, finalizarea proiectului «Reabilitarea infrastructurii rutiere în oraşul Băile Olăneşti» şi a proiectului «Realizarea infrastucturii de apă şi apă uzată în oraşul Băile Olăneşti», repararea şi întreţinerea drumurilor din localităţile componente, în limita bugetului local, asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor întreprinse de administraţia publică, eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condiţiilor şi a climatului optim de lucru în cadrul instituţiei, cât şi în relaţiile cu cetăţenii, beneficiarii direcţi ai acestor servicii. În spiritul transparenţei şi respectului pe care îl datorez cetăţenilor şi oraşului Băile Olăneşti, voi încerca să sintetizez, in acest raport, principalele acţiuni ce s-au desfăşurat în 2016, în cadrul compartimentelor Primăriei oraşului Băile Olăneşti, pe domenii. Astfel la data de 31.12.2016, veniturile bugetului local au fost dc 10.682.730 lei, din care 6.784.246 lei reprezintă veniturile Secţiunii dc Funcţionare şi 3.898.484 Ici – veniturile Secţiunii de Dezvoltare. Referitor la modul de realizarea a unor Indicatori privind execuţia bugetului local la data de 31.12.2016, se constată că: gradul de realizare a veniturilor a fost de 81,39%; gradul de realizarea a Veniturilor proprii este de 69,56%; gradul de autofinanţare a fost de 27,45%; gradul de realizare a impozitelor pe proprietate a fost de 48,61%. Veniturile fiscale au fost realizate in procent de 78,34%, faţă de prevederile bugetare definitive: impozitele si taxele pe proprietate – 46,6%; impozitul pe venit, a fost realizat în procent de 60%; sume defalcate din TVA, realizate în procent de 96.99%; alte impozite si taxe fiscale au fost realizate în procent de 104.83%; taxe pe utilizarea bunurilor(impozit mijloace de transport, taxe si tarife pentru eliberarea de licenţe si autorizaţii), au fost realizate în procent de 77.26 % faţă de prevederile bugetare definitive; cote si sume defalcate din impozitul pe venit, realizate în procent de 114,13%, fata de prevederile bugetare definitive. Veniturile nefiscale încasate la data de 31.12.2016, au fost realizate în proporţie de 90%”, se arată printre altele în raportul primarul oraşului Olăneşti, Sorin Vasilache.

Leave a Response