Consiliul Judeţean îl va REVOCA pe Mihai Mihalache din funcţia de administrator special al CET Govora

miercuri, 9 noiembrie 2016

Luni, 14 noiembrie, Consiliul Judeţean Vâlcea va decide mandatarea reprezentantului acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la CET Govora, să revoce mandatul administratorului special Mihai Mihalache al debitoarei CET Govora, în cadrul procedurii insolvenţei. Potrivit prevederilor art. 5 pct. 4 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, administrator special este persoana fizică sau juridică desemnată de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor debitorului, împuternicită să le reprezinte interesele în procedură şi, atunci când debitorului i se permite să îşi administreze activitatea, să efectueze, în numele şi pe contul acestuia, actele de administrare necesare. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 95 din 23 iunie 2016 s-a mandatat reprezentantul acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, să desemneze administratorul special al debitoarei CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, în cadrul procedurii insolvenţei şi s-a aprobat contractul de mandat al acestuia. În conformitate cu prevederile art. 5 lit. f din Contractul de mandat, al administratorului special acesta este obligat să transmită mandantului, lunar, până la data de 15 a lunii următoare, un raport care să conţină principalele măsuri adoptate până la data raportului, impactul acestora asupra operaţiunilor desfăşurate de CET Govora, inclusiv contul de profit şi pierdere, bilanţul contabil şi situaţia fluxurilor de numerar, raport care va sta la baza plăţii indemnizaţiei stabilite. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. a din Contractul de mandat, Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de mandant, are dreptul să fie informat cu privire la activitatea societăţii, la situaţia economico-financiară şi la derularea procedurilor prevăzute de Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit prevederilor art. 4 alin. 1 lit. a şi b din contractul de mandat, Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 95/23 iunie 2016, administratorul special are următoarele atribuţii: participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea acţiunilor prevăzute la art. 117-122 ori a celor rezultând din nerespectarea art. 84 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Mihai Mihalache, în calitate de administrator special a transmis un raport economico-financiar al activităţii societăţii, aferent perioadei ianuarie - septembrie 2016, depus la Compartimentul Cancelarie, fa solicitarea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 15476/30.09.2016, care trebuia susţinut în şedinţa Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 26 octombrie 2016, dar la care administratorul special nu a fost prezent, motivat de faptul că era internat în spital. În şedinţa Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 26 octombrie 2016, în urma analizei modului de îndeplinire a atribuţiilor administratorului special al debitoarei CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, prevăzute în contractul de mandat, s-a propus revocarea acestuia. În cursul dezbaterilor din şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea din data de 26 octombrie 2016, domnul consilier judeţean Dumitru Persu, preşedinte al Comisiei pentru buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al judeţului Vâlcea şi-a susţinut propunerea exprimată în şedinţa Comisiei, care a fost şi votată cu 4 voturi pentru şl 1 vot împotrivă şi a propus, în plenul şedinţei Consiliului Judeţean Vâlcea, revocarea mandatului administratorului special al Societăţii CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, solicitând în mod expres ca aceasta să fie supusă dezbaterii în următoarea şedinţă a Consiliului Judeţean Vâlcea. De asemenea, în cadrul aceleiaşi şedinţe şi domnul consilier judeţean Teodosie Fllip a solicitat revocarea mandatului administratorului special ai Societăţii CET Govora SA Râmnicu Vâlcea şi întocmirea materialelor, în acest sens, pentru următoarea şedinţă a Consiliului Judeţean Vâlcea. Potrivit prevederilor art. 97. alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean. Conform prevederilor art. 11 lit. c) din Contractul de mandat, acesta îşi poate înceta efectele, în urma revocării de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăşte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

One comment on “Consiliul Judeţean îl va REVOCA pe Mihai Mihalache din funcţia de administrator special al CET Govora”

 1. Pleaca un nimeni vine alt nimeni , cu mentiunea ca acest alt nimeni este fost mecanic de locomotiva. Insa locomotiva nu va fi niciodata iar cei care il sustin stiu asta, dar mai stiu ca nu are personalitate iar cei care stau in fata sefului ca semnul intrebarii pot fi manipulati.
  Corect ar fi ca , inainte de numire sa-si declare averea ca sa nu plece si el de la CET direct in afaceri imobiliare ca si fostul. In rest sa le dea Dumnezeu citi ani merita. De puscarie , bineinteles.

Ultimele stiri

 • PUBLICITATE

 • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
 • PARTENERI MEDIA

 • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

  Web Design by DowMedia

  Ne gasiti si pe