Consiliul Local va înfiinţa Serviciul public administrare şi întreţinere străzi, prin reorganizarea DADP

miercuri, 5 octombrie 2016

 

 

Joi, 6 octombrie 2016, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea va fi chemat să aprobe reorganizarea Direcţiei Administrării Domeniului Public (DADP) din cadrul Primăriei în serviciu public care va avea denumirea de Serviciul Public Administrare şi Întreţinere Străzi, serviciu cu personalitate juridică, în subordinea consiliului local, cu un număr de 158 posturi personal contractual. Serviciul Public Administrare şi Întreţinere Străzi va asigura realizarea următoarelor servicii: administrarea, întreţinerea şi repararea străzilor şi a marcajelor rutiere; administrarea iluminatului public, întreţinerea şi repararea fântânilor arteziene şi a sistemelor semaforizate; administrarea Depozitului de deşeuri Feţeni şi a Staţiei de compost. Tot Consiliul Local va mai aproba mutarea unui număr de 45 de posturi în cadrul aparatului de specialitate al primarului într-o structură distinctă care va desfăşura activităţi de întreţinere şi administrare a Bazei de Agrement, a Grădinii Zoologice şi a Adăpostului de câini fără stăpân, ecarisaj. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Administrare şi întreţinere Străzi va fi întocmit şi supus analizei consiliului local, într-o şedinţă ulterioară. La această dată, Direcţia Administrării Domeniului Public asigură, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 20 februarie 2016, următoarele servicii: administrarea, repararea şi întreţinerea străzilor; administrarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice de iluminat public; administrarea şi întreţinerea fântânilor arteziene; montarea şi întreţinerea instalaţiilor automate de dirijare a circulaţiei; prepararea asfaltului pentru consum propriu la lucrările de reparaţii străzi şi trotuare; -administrarea depozitului de deşeuri Feţeni; administrarea Staţiei de compost deşeuri nepericuloase; administrarea Adăpostului de câini de la Feţeni şi activitatea de ecarisaj; administrarea Bazei de Agrement Ostroveni şi a Grădinii Zoologice. Pentru finanţarea activităţii şi realizarea acestor servicii, Direcţiei Administrării Domeniului Public, prin bugetul aprobat de Consiliul Local pentru anul 2016, i-au fost repartizate credite bugetare în sumă totală de 30 milioane de lei, din care: 4,2 milioane de lei pentru cheltuieli de personal; 25,82 milioane de lei pentru cheltuieli materiale; 6.500 lei pentru plată despăgubiri. Facem menţiunea că, din totalul plăţilor efectuate pentru cheltuieli materiale în sumă de 10 milioane de lei, suma de 5,9 milioane de lei reprezintă contravaloarea serviciilor plătite furnizorilor de energie electrică şi de apă-canal. Datele prezentate privind execuţia bugetară a cheltuielilor pe anul 2016, la data de 30 septembrie, scot în evidenţă că DADP, deşi a dispus de resurse financiare suficiente pentru realizarea în condiţii optime a serviciilor a căror administrare i-au fost încredinţate, nu a utilizat aceste resurse în mod corespunzător. În cadrul raportului Primăriei Râmnicului se arată următoarele: „Având în vedere gestionarea ineficientă a resurselor financiare disponibile, constatată în realizarea serviciilor, în special a celor de reparare-întreţinere străzi şi fântâni arteziene, de administrare a adăpostului de câini, de ecarisaj şi de administrare a Bazei de Agrement Ostroveni şi a Grădinii Zoologice şi pentru eficientizarea activităţilor de reparaţii şi întreţinere străzi, precum şi pentru rezolvarea operativă a celorlalte probleme ce apar în funcţionarea sistemelor de semaforizare şi ale fântânilor arteziene, se impune reorganizarea, începând cu data de 17 octombrie 2016, a Direcţiei Administrării Domeniului Public prin schimbarea denumirii în «Serviciul public de administrare şi întreţinere străzi», cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu un număr de 158 posturi personal contractual. Reorganizarea Direcţiei Administrării Domeniului Public (205 posturi personal contractual) în Serviciul Public Administrare şi întreţinere Străzi presupune următoarele modificări: posturi desfiinţate - un post director general, un post director; posturi înfiinţate - un post şef serviciu la Serviciul Public Administrare şi întreţinere Străzi (prin transformarea postului vacant de Şef Serviciu Staţie Asfalt); reorganizare serviciu, birou sau compartimente - Biroul Reparaţii întreţinere Străzi, Marcaje şi Staţie Asfalt (un post conducere şi 58 posturi execuţie), - Biroul Coloană Auto şi Utilaje (un post conducere şi 34 posturi execuţie), - Biroul Iluminat Public, Semaforizare, Fântâni Arteziene (un post conducere şi 16 posturi execuţie), - Biroul Tehnic, Investiţii, Avizări, Pregătire Producţie (un post conducere şi 7 posturi execuţie), - Compartimentul Depozit Deşeuri, Staţie Compost (12 posturi execuţie), - Compartimentul Resurse Umane (2 posturi execuţie), - Compartimentul Management Integrat (2 posturi execuţie), - Compartimentul SSM/PSI (1 post execuţie), - Compartimentul Juridic (1 post execuţie). Activităţile de întreţinere şi administrare a Bazei de Agrement Ostroveni şi a Grădinii Zoologice, precum şi cea de administrare a Adăpostului de câini fără stăpân, ecarisaj se organizează ca serviciu distinct în cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin preluarea unui număr de 45 posturi. În ceea ce priveşte bunurile din domeniul public şi privat al municipiului Râmnicu Vâlcea, aflate în folosinţa Direcţiei Administrării Domeniului Public pentru Serviciile Bază de Agrement şi Grădina Zoologica, acestea au fost preluate de Consiliul Local de la SC Pieţe Prest SA, conform prevederilor HCL nr. 265 şi 266 din anul 2013. După efectuarea inventarierii generale a patrimoniului pe anul 2016, urmează a se întocmi proces verbal de predare-primire a bunurilor aferente activităţilor specifice serviciului public preluat în aparatul de specialitate al primarului”.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe