Preşedintele Constantin Rădulescu a alocat urgent fonduri pentru drumuri

duminică, 18 septembrie 2016

 

La propunerea preşedintelui Costi Rădulescu, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat rectificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 4 din 29 ianuarie 2016, privind utilizarea unor sume din excedentul bugetului local, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Prin anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea, nr 4 din 29 ianuarie 2016, s-a aprobat utilizarea sumei de 18.094.870 lei din excedentul bugetului local pentru finanţarea obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, pe anul 2016. Prin Nota de fundamentare nr.12761/18.08.2016 aprobată de ordonatorul principal de credite, Direcţia Tehnică prezintă necesitatea şi oportunitatea rectificării Listei de dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii, în sensul cuprinderii în aceasta a următoarelor obiective: consolidare DJ 676F Grădiştea - Zgubea , km . 5+500; consolidare pod pe DJ 677F Popeşti - Şirineasa, km. 1+620 (pod în pericol, pilă cu fundaţii afuiată 90%); apărări de maluri şi consolidare pod pe DJ 605A, km 72+474, peste pârâul Tărâia. Datorită faptului că la aprobarea bugetului pe anul 2016 nu s-au putut identifica cu exactitate, pe fiecare obiectiv de investiţii sumele rămase neutilizate din Fondul de rezervă bugetară şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului alocate pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii, se propune includerea în buget şi respectiv în Lista obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea cu finanţare integrală sau parţială de la buget a celor trei lucrări având în vedere următoarele considerente: pentru obiectivul de investiţii „Consolidare DJ 676F Grădiştea - Zgubea , km . 5+500”, lucrările au fost finalizate, iar constructorul a solicitat efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor. În vederea efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor, este necesară decontarea integrală a lucrărilor executate precum şi a obligaţiilor legale aferente , în valoare totală de 529.647,29 lei. Întrucât pentru acest obiectiv s-a decontat în anul 2015 doar suma de15.835,79 lei, este necesară alocarea sumei de 513.812 lei, reprezentând: 483.627 lei, lucrări executate (Factura nr. 2409/06.04.2016); 25.111 lei, proiectare; 5.074 lei, cote legale. Pentru obiectivul de investiţii „Consolidare pod pe DJ 677F Popeşti - Şirineasa, km. 1+620 (pod în pericol, pilă cu fundaţii afuiată 90%)”, lucrările au fost finalizate şi recepţionate prin procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 5164 din data de 28.03.2016, valoarea investiţiei fiind de 410.664.56 lei. Până la această dată s-a decontat suma de 396.733,24 lei, rămânând de alocat suma de 13.931,32 lei, reprezentând cheltuieli de proiectare (11.489,36 lei) şi 2.441,96 lei (cote legale). Pentru obiectivul de investiţii „Apărări de maluri şi consolidare pod pe DJ 605A, km 72+474, peste pârâul Tărâia.”, lucrările au fost finalizate şi recepţionate la o valoare totală de 300.371,85 lei. Până la această dată s-a decontat suma de 261.481,14 lei , rămânând de alocat suma de 38.890,71 lei, reprezentând lucrări executate (38.083,61 lei) şi cote legale (807,10 lei). Menţionăm că lucrările sunt în continuare din anul 2015, iar centralizatoarele lucrărilor executate au fost aprobate de ordonatorul principal de credite. Suma totală de 566.635 lei ce se propune a se aloca lucrărilor menţionate se asigură prin redistribuire de la următoarele obiective de investiţii, care au ca sursă de finanţare tot sume din excedentul bugetului local: refacere DJ 703M Perişani Cornetu, km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă şi ziduri de sprijin) = - 350.000 lei; refacere platformă drum, ziduri de sprijin şi amenajări podeţe pe DJ 701D Ciunget - Latoriţa - Galbenu, km 0+000 - 5+500 = -159.710; consolidare şi refacere DJ 677 A Creţeni - Pesceana - Şirineasa , km 32+120 =-56.925 lei. De asemenea, prin Nota de fundamentare nr. 12815/19.08.2016, se propune redistribuirea de sume între poziţii, în vederea asigurării fondurilor necesare decontării integrale a obligaţiilor de plată aferente unor lucrări finalizate , cu încadrarea în nivelul fondurilor aprobate iniţial. Anterior, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 25 din 25 februarie 2016 , s-a aprobat redistribuirea sumei de 150,0 mii lei de la poziţia „Refacere podeţe pe DJ 643B , km 20+950, km 26+300 şi km 31+100" şi utilizarea acesteia la realizarea lucrărilor de „Consolidare a culeelor prin apărări de maluri la podul Tarcău - DJ 677C Comuna Lungeşti”. Totodată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 66 din 28.04.2016 s-a aprobat redistribuirea sumei de 2.248,0 mii lei de la obiectivul „Consolidare şi refacere DJ 677A Creţeni - Pesceana - Şirineasa, km . 32+600 ” , pentru decontarea cheltuielilor în cadrul obiectivului de investiţii „Refacere platformă drum , şanţuri betonate şi podeţe pe DJ 703 L Jiblea Fedeleşoiu, km 0+000-1+600”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • https://www.mocanuvicentiu.ro/
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2024 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe