|miercuri, august 10, 2022
  • Follow Us!

Un alt „lipitor de afişe” liberal va fi numit într-o instituţie din subordinea Consiliului Judeţean 

image-2016-02-23-20818642-46-gheorghe-pasat

 

 

La ordinul direct al deputatului Cristian Buican, „lacheul” Gheorghe Păsat, preşedintele interimar al Consiliului Judeţean Vâlcea, a întocmit un proiect de hotărâre privind numirea lui Ion Bobe în funcţia contractuală de conducere de şef al Serviciului Public Judeţean pentru Protecţia Plantelor Vâlcea, propunere care va fi supusă aprobării joi, 28 aprilie 2016. Conform Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu adresa nr. 2590 din 17 februarie 2016 Consiliul Judeţean Vâlcea, a făcut anunţul cu privire la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de şef serviciu al Serviciului Public Judeţean pentru Protecţia Plantelor Vâlcea. Vicepreşedintele cu atribuţii de Preşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea a emis dispoziţiile privind componenţa comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare. „Concursul” organizat de Consiliul Judeţean Vâlcea pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef al Serviciului Public Judeţean pentru Protectia Plantelor Vâlcea s-a desfăşurat în perioada 5 aprilie – 8 aprilie2016. La „concursul” pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef al Serviciului Public Judeţean pentru Protecţia Plantelor Vâlcea, potrivit rezultatelor finale consemnate în raportul final al concursului, întocmit de comisia de concurs constituită prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 108/2016 modificată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 126 din 21 martie 2016, a fost declarat „admis”… Ion Bobe. Potrivit prevederilor din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, consiliul judeţean numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. Ion Bobe va beneficia de drepturile salariale aferente funcţiei de conducere de şef al Serviciului Public Judeţean pentru Protecţia Plantelor Vâlcea, respectiv, un salariu de bază în sumă de 33 milioane de lei vechi şi un spor pentru „condiţii vătămătoare” în cuantum de 1,44 milioane de lei vechi.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response