|sâmbătă, august 20, 2022
  • Follow Us!

Nereguli grave descoperite de Corpul de Control al premierului la pârtia de schi de la Voineasa (IV) 

faur

 

Se ştie că, la mijlocul acestui an, o echipă de la Corpul de Control al primului-ministru a efectuat timp de trei săptămâni verificări amănunţite în legătură cu proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa”. Continuăm în ultimul episod să prezentăm câteva date din raportul privind concluziile echipei Corpului de Control, precizându-se faptul că a fost majorat preţul echipamentelor de transport pe cablu telegondolă (tronson 1 şi 2), prin interpunerea nejustificată a unor societăţi la care asociat sau acţionar era reprezentantul legal al executantului lucrărilor. Oferta pentru atribuirea contractului privind proiectarea şi execuţia infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa, judeţul Vâlcea, a fost depusă de societatea Acomin SA în numele unei asocieri din care făcea parte şi Leitner SpA Italia, care avea, printre altele, ca obiect principal de activitate „producţia şi montarea de instalaţii de transport pe cablu”. Cu toate acestea, echipamentele de transport pe cablu telegondolă (tronson 1 şi 2) nu au fost achiziţionate direct de la producător, ci prin intermediul societăţilor Quasar SA şi Quasar Industries SRL. În acest context, este relevantă împrejurarea că societatea Acomin SA (lider al asocierii, executantul proiectului) şi societăţile Quasar SA şi Quasar Industries SRL au avut în perioada respectivă ca asociat, acţionar şi administrator pe Daniel Faur. Din totalul echipamentelor de transport pe cablu şi utilajelor tehnologice în valoare de 12,55 milioane de euro (fără TVA) achiziţionate de societatea Acomin SA pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa”, aceasta a achiziţionat direct de la Leitner GmbH Austria echipamente în valoare de 1,55 milioane de euro (fără TVA), restul echipamentelor în valoare de 11 milioane de euro (fără TVA) fiind achiziţionate de la societăţile Quasar SA, Quasar Industries SRL şi Primavera Design SRL. Echipamentele de transport pe cablu telegondolă (tronson 1 şi 2) au fost achiziţionate iniţial de societăţile Quasar SA şi Quasar Industries SRL de la Leitner GmbH Austria cu valoarea totală de 30,66 milioane de lei (fără TVA) şi vândute societăţii Acomin SA, cu valoarea totală de peste 45 milioane de lei (fără TVA). Ulterior, echipamentele de transport pe cablu telegondolă (tronson 1 şi 2) au fost vândute de societatea Acomin SA către Primăria comunei Voineasa la preţul de 50,82 milioane de lei (fără TVA). Astfel, preţul echipamentelor de transport pe cablu telegondolă (tronson 1 şi 2) a fost majorat cu suma totală de 20,16 milioane de lei (fără TVA). Aceste interpuneri nejustificate au avut drept consecinţă obţinerea unor sume cât mai mari de la Primăria comunei Voineasa, care, în fapt, reprezentau fonduri provenind de la bugetul statului, virate prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului având în vedere cofinanţarea nesemnificativă asigurată de unitatea administrativ-teritorială comuna Voineasa din bugetul local, mai puţin de 1%.

 

Care este stadiul actual al proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa”

 

La data efectuării verificărilor întreprinse de Corpul de Control al primului-ministru, lucrările la proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa” erau executate în proporţie de 92%. Pentru recuperarea sumelor neachitate, societatea Acomin SA a transmis către Primăria comunei Voineasa somaţia de plată nr. 1503/11 iunie 2013 pentru achitarea, în termen de 15 zile, a sumei de 34,7 milioane de lei (cu TVA), reprezentând debite restante şi penalităţi de întârziere şi s-a adresat instanţei de judecată pentru recuperarea debitului. Prin Sentinţa civilă nr. 5371 din data de 24 septembrie 2013, Tribunalul Vâlcea a obligat Unitatea Administrativ Teritorială – Comuna Voineasa la plata sumei de 34,7 milioane de lei (cu TVA) în termen de 20 zile de la comunicare. Ulterior, executorul judecătoresc a dispus urmărirea veniturilor imobilelor ce compun domeniul schiabil „Schi Resort Transalpina” situat în comuna Voineasa, judeţul Vâlcea, precum şi numirea societăţii Acomin SA ca administrator – sechestru care să acţioneze în calitate de administrator însărcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia, urmând ca sumele încasate să fie virate în contul bancar deschis la dispoziţia executorului judecătoresc. Prin urmare, până la stingerea integrală a obligaţiilor de plată restante, rezultate din angajamentele asumate de Primăria comunei Voineasa în numele unităţii administrativ-teritoriale comuna Voineasa, în lipsa surselor certe de finanţare, domeniul schiabil „Schi Resort Transalpina”, reprezentând obiectivul de investiţii Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa” finantat în proporţie de 99,27% din fonduri publice de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, va fi administrat de societatea Acomin SA, în contul căreia se transferă întregul rezultat financiar (după acoperirea tuturor cheltuielilor de administrare a domeniului schiabil).

 

Raportul Corpului de Control a fost înaintat Parchetului şi Curţii de Conturi pentru a se cerceta eventualele ilegalităţi

 

„Prezentul raport de control nu constituie un act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Raportul de control reprezintă act de informare a primului-ministru şi de sesizare a organelor de urmărire penală competente, în legătură cu posibile fapte de natură penală, ca formă de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de lege în sarcina organelor de control. Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, organele de control au obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală competente, în vederea efectuării de cercetări, ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni care constituie o încălcare a dispoziţiilor a căror respectare o controlează. Prin urmare, Corpul de control al primului-ministru , ca organ cu atribuţii de control va sesiza organele de urmărire penală, respectiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind operaţiunile sau actele ilicite în legătură cu care au rezultat indicii de săvârşire a unei posibile fapte care poate întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, urmând ca organul de urmărire penală, sau după caz, instanţa de judecată să hotărască asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunilor şi asupra vinovăţiei. În vederea valorificării aspectelor constatate în Raportul de control privind proiectul «Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa» aprobat prin HG nr. 120/2010, acesta va fi transmis la următoarele instituţii: Primăria comunei Voineasa; Consiliul Local al Comunei Voineasa; Consiliul Judeţean Vâlcea, spre informare; Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea, spre informare; Autoritatea Naţională pentru Turism, spre informare; Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi turism; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, spre informare; Cancelaria primului-ministru, spre informare; Secretariatul General al Guvernului, spre informare; Curtea de Conturi a României, spre luare la cunoştinţă; Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru cercetarea posibilei fapte de natură penală”, se arată în finalul raportului Corpului de Control al primului ministru în legătură cu proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea turistică Voineasa”.

(Petre Coman)

Leave a Response