|vineri, decembrie 9, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat rectificarea bugetului societăţii ETA pe anul 2014, prin diminuarea cheltuielilor 

eta sa

 

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat recent rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii ETA SA pe anul 2014. Astfel, societatea va realiza în acest an venituri totale de 11,53 milioane de lei, cheltuieli totale de 11,529 milioane de lei, rezultând un mic profit de 6.000 lei. Rectificarea bugetului a fost întocmită având în vedere următoarele: realizările societăţii la data de 30 septembrie 2014; nivelul estimat al veniturilor şi cheltuielilor ce se vor realiza până la sfârşitul anului; disponibilizarea de personal care urmează a se efectua începând cu luna noiembrie 2014 conform noii organigrame aprobată prin HCL nr. 207/30 septembrie 2014. Veniturile din activitatea de bază (venituri din încasări bilete şi abonamente, curse închiriate terţi) se rectifică in minus cu suma de 317.000 lei de la 6,2 milioane de lei (estimarea iniţială) la 5,88 milioane de lei, structura fiind: venituri din bilete şi abonamente – 5,78 milioane de lei, venituri din transport terţi – 100.000 lei. La fundamentarea iniţială a bugetului pe anul 2014 s-a estimat o creştere a veniturilor datorită majorării tarifelor de transport în anul 2013 în condiţiile în care numărul de călători transportaţi se va menţine la nivelul anului 2013, sau chiar va înregistra o creştere Pe parcursul anului 2014 tendinţa a fost însă de reducere a numărului de călători, astfel că la data de 30 septembrie 2014 numărul călătorilor a scăzut cu 139.000 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent (respectiv cu 5%). Veniturile din subvenţii se rectifică în plus cu suma de 400.000 lei de la 4,5 milioane de lei, la 4,9 milioane de lei. Pentru diferenţa în plus s-a înaintat o solicitare către Consiliul Local pentru includerea acesteia în bugetul local pe anul 2014. Precizam că subvenţia realizată la 30 septembrie 2014 este cea calculată şi înregistrată la venituri in evidenţa SC ETA SA, conform metodologiilor aprobate prin hotărâririle de consiliu local, şi nu subvenţia alocată efectiv prin bugetul local si virată către societate care până la data de 30 septembrie 2014 era de 3,37 milioane de lei. Cheltuielile cu personalul se rectifică în plus cu suma de 186.000 lei de la 5,28 milioane de lei la 5,46 milioane de lei. Rectificarea nivelului cheltuielilor cu salariile este impusă de faptul că la fundamentarea iniţială a bugetului pe anul 2014 s-a avut în vedere o reducere de personal de 29 de salariaţi prin externalizarea unor servicii – 14 posturi, şi prin disponibilizarea altor 15 salariaţi începând cu 1 aprilie 2014 (aceasta fiind una din măsurile prevăzute in planul de management al directorului general pentru anul 2014), reducere de personal care nu s-a realizat. Estimarea pentru rectificare a avut la bază cheltuielile cu personalul realizate la 30 septembrie 2014, precum şi numărul de personal (168) aprobat prin noua organigramă valabilă cu 1 noiembrie 2014. În cadrul cheltuielilor cu personalul, structura este următoarea: cheltuielile cu salariile (care includ salarii de bază, sporuri prime si alte bonificaţii aferente salariilor de bază şi alte bonificaţii conform CCM) se rectifică in plus cu 310.000 lei de la 3,42 milioane de lei la 3,73 milioane de lei; bonusuri acordate salariaţilor (cheltuieli sociale si tichete de masă) se rectifică în plus cu 47.000 lei de la 363.000 lei la 410.000 lei. Rectificarea în plus se datorează pe de o parte acordării unor ajutoare sociale care nu au fost prevăzute iniţial (ajutor deces director general), iar pe de altă parte nereducerii numărului de personal prin externalizare si disponibilizare conform estimărilor iniţiale; alte cheltuieli cu personalul (cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal) se rectifică in minus cu 116.000 lei de la 210.000 lei la 94.000 lei, şi cuprind 66.000 lei plăţi compensatorii efectuate în cursul anului 2014 aferente disponibilizărilor din anul 2013 şi 28.000 lei plăţi compensatorii de efectuat în 2014 pentru disponibilizările din 2014; cheltuieli aferente contractului de mandat şi a unor organe de conducere se rectifică în minus cu suma de 45.000 lei de la 206.000 lei la 161.000 lei; cheltuielile cu asigurările si protecţia socială (contribuţii obligatorii – CAS, CASS, fond şomaj, fonduri speciale) se rectifică în minus cu suma de 3.000 lei la 1,072 milioane de lei. În fundamentarea acestor cheltuieli s-a avut in vedere reducerea cu 5 puncte procentuale a contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator începând cu 1 octombrie 2014. În fine, cheltuielile financiare (dobândă credit) se rectifică în minus cu suma de 18.000 lei de la 430.000 lei la 412.000 lei.

(Petre Coman)

Leave a Response