|miercuri, septembrie 28, 2022
  • Follow Us!

Proces verbal – Evaziune fiscala in urma controlului ANAF. Cum procedez? 

coltuc

 

Legiuitorul a statuat conceptul de evaziune fiscală ca fiind “sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale de către persoanele fizice şi persoanele juridice române sau străine, denumite în cuprinsul legii contribuabili”.

De reţinut este faptul că efectuarea de activităţi permanente sau temporare, generatoare de venituri impozabile, poate avea loc numai în baza unei autorizaţii emise de organul competent sau a unui alt temei prevăzut de un cadru legal.

Controlul ANAF se incheie cu o decizie de impunere si /sau proces verbal de sesizare Parchet pentru evaziune fiscal.

 

Cum ma apar?

 

In primul rand trebuie sa depuneti contestatie la decizia de impunere in termen de 30 de zile. In al doilea rand trebuie sa cereti o expertiza extrajudiciara in dosarul penal.

In dosarul de ANAF trebuie sa solicitati suspendarea pe durata anchetei penale.

 

Cum se poate savarsi evaziunea fiscala?

 

– aplicarea eronată a regimului deducerilor. Astfel de abateri s-au constatat la agenţii economici care realizează atât operaţiuni supuse taxei pe valoarea adăugată, cât şi operaţiuni scutite, prin nerespectarea prevederilor în ce priveşte calcularea raportului în care participă bunurile şi serviciile la realizarea operaţiunilor impozabile şi influenţarea în acest mod a taxei pe valoarea adăugată deductibilă. Sunt cazuri în care se fac deduceri de fază pe valoarea adăugată pe bază de documente nelegale. S-au constatat situaţii de deduceri duble ca urmare a înscrierii repetate a unor facturi în jurnale de cumpărături şi chiar deduceri de taxă pe valoarea adăugată din documente aparţinând altor societăţi. Sunt şi cazuri în care se exercită anticipat dreptul de deducere;

– necuprinderea unor operaţii ce intră în sfera taxei pe valoarea adăugată în baza de calcul a taxei pe valoarea adăugată a tuturor facturilor;

– aplicarea eronată a cotei zero pentru operaţiunile de export, în cazul operaţiunilor derulate prin intermediari care efectuează operaţiuni de export în nume propriu;

– sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferentă importului de bunuri prin prezentarea în seamă a unor acte fictive de donaţie, de la parteneri externi, în loc de acte de cumpărare, precum şi neincluderea în deconturi a taxei pe valoarea adăugată amânată la plata în vamă;

– emiterea de chitanţe fără ca agentul economic să fie plătitor şi fără să înregistreze şi să vireze taxa pe valoarea adăugată în evidenţa contabilă

In cazul infiintarii sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor imobile, un exemplar al procesului-verbal intocmit de organul de executare se comunica pentru inscriere Biroului de carte funciara. Daca valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acopera integral creanta fiscala a bugetului general consolidat, masurile asiguratorii pot fi infiintate si asupra bunurilor detinute de catre debitor in proprietate comuna cu terte persoane, pentru cota-parte detinuta de acesta.

Impotriva actelor prin care se dispun si se duc la indeplinire masurile asiguratorii cel interesat poate face contestatie.

Masurile asiguratorii se ridica, prin decizie motivata, de catre creditorii fiscali, cand au incetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea garantiei, dupa caz.

 

Noutatile de procedura

 

Atributiile sunt duse la indeplinire de Directia Generala Antifrauda Fiscala, Directia Generala a Vamilor, directiile generale regionale ale finantelor publice, organele fiscale teritoriale subordonate acestora, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili.

Organul de control poate dispune masuri asiguratorii ori de cate ori sunt indicii ca exista pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea. Prin OPANAF nr. 1296/2014, o modificare priveste situatia nascuta in urma constatarii unor acte si fapte care pot constitui infractiuni de evaziune fiscala sau frauda fiscala si vamala, in cazul carora prejudiciul nu a fost stabilit prin acte administrativ-fiscale de impunere.

Ca procedura efectiva de lucru, organul de control transmite in aceeasi zi sau cel tarziu in ziua urmatoare proiectul “Referatului justificativ al masurilor asiguratorii”, precum si proiectul “Deciziei de instituire a masurilor asiguratorii”, in vederea aprobarii conducatorului organului fiscal respectiv, directorului general in cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, sefului de administratie in cazul administratiilor judetene ale finantelor publice, sefilor de administratie in cazul administratiilor sectoarelor 1-6 ale finantelor publice si Administratiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti.

Cabinet de avocat Marius Coltuc

Leave a Response