|sâmbătă, octombrie 1, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat desfiinţarea postului de şef al Serviciului Creşe, ocupat de liberala Dana Coman 

Sedinta Consiliu Local 2014

Cu toată opoziţia consilierilor locali de la PNL, săptămâna trecută, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Creşe, aflat în subordinea Primăriei Râmnicului. Astfel, s-a decis desfiinţat postul de sef serviciu – Serviciul Public Creşe, ocupat de Dana Coman încă de pe vremea fostului primar al Râmnicului, Emilian Frâncu. Fiind considerată ca o verigă inutilă în funcţionarea creşelor, conducerea Primăriei Râmnicului consideră că funcţia de sef serviciu nu se mai justifică, coordonarea la nivelul fiecărei unitătii fiind realizată de către asistentul medical sef sub stricta îndrumare şi supraveghere a medicului. Activitatea acestui serviciu (economică, financiară, resurse umane, salarizare) se va desfăşura în continuare tot prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului ca şi până acum. Având în vedere necesitatea asigurării asistentei medicale în cadrul Căminului Sud, se va muta definitiv postul de asistent medical principal din cadrul Cresei Sud în cadrul Căminului Sud. S-a mai decis transformarea şapte posturi vacante de infirmier în şapte posturi vacante de educator puericultor, cu repartizarea unui post pe unitate, precum şi transformarea a trei posturi vacante de infirmier în trei posturi vacante de bucătar, repartizarea lor fiind următoarea: un post Creşă Ostroveni, un post Creşă Nord, un post Creşă Sud. Pentru buna desfăşurare a activităţii Serviciului Public Creşe în anul şcolar 2014-2015 şi punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea metodologiei de organizare si funcţionare a creselor si a altor unitati de educaţie timpurie antepreşcolară, reorganizarea este reală fiind impusă de modificările legislative în vigoare precum şi încadrarea în plafonul cheltuielilor de personal aprobate prin buget. Prin Legea nr. 263/2007 a fost stabilit cadrul legal privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creselor, act normativ prin care creşele se înfiinţează, se organizează şi funcţionează ca centre cu program de lucru zilnic sau săptămânal, în sistem public, prin hotărâre a consiliului local, în subordinea acestuia, ca unităţi cu sau fară personalitate juridică. Prin HCL nr. 284/30 octombrie 2012, a fost aprobată înfiinţarea Serviciului Public Creşe în subordinea Consiliului Local al Municipiului Rm Vâlcea, fără personalitate juridică cu un număr de 96 posturi, preluarea creşelor de către municipiul Rm Vâlcea fiind făcută conform prevederilor legale prin protocol de preluare cu respectarea numărului de personal şi a structurii funcţionale a acestora. Gestionarea activităţii în aceste unităţi s-a făcut prin relaţionarea directă între asistentul sef al cresei şi structurile funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului. Prin H.C.L. nr. 316/29 noiembrie 2012 s-a înfiinţat postul de şef serviciu – Serviciul public creşe. Şi după înfiinţarea postului de sef serviciu creşele au funcţionat tot prin relaţionarea directă cu aparatul de specialitate al primarului, experienţa dovedind că funcţia de sef serviciu a constituit practic o veriga care mai de graba crea disfuncţii decât sprijinea activitatea creselor şi relaţia acestora cu administraţia publica locală. Creşele din municipiul Râmnicu Vâlcea sunt instituţii publice specializate în servicii cu caracter social, medical, educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor de vârstă antepreşcolară activitate ce se desfăşoară la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea prin cele şapte creşe, cu o capacitate totală de 269 locuri. Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea metodologiei de organizare si funcţionare a creselor si a altor unitati de educaţie timpurie anteprescolara a fost analizata activitatea acestui serviciu din punct de vedere economico-financiar precum şi structura de personal, considerându-se necesară şi oportună reorganizarea acestui serviciu. Potrivit prevederilor mai sus amintite asigurarea personalului nedidactic din unităţile publice în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară sunt în responsabilitatea autorităţii administraţiei publice locale iar asigurarea personalului didactic din unităţile publice în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale împreună cu inspectoratele şcolare cu respectarea standardelor de calitate şi a legislaţiei în vigoare. Pentru anul şcolar 2014-2015 la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea au fost înregistrate un număr de 255 de dosare de înscriere.

(Petre Coman)

Leave a Response