|sâmbătă, iunie 25, 2022
  • Follow Us!

Finanţele Publice vând activele principale ale SC Sistemplast SA cu suma de 2,27 milioane lei 

Executare

 

 

Recent, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Vâlcea, a dat publicităţii anunţul cu privire la organizarea în data de 20 februarie 2014 a celei de-a doua licitaţii publice pentru vânzarea unui bun imobil sechestrat aparţinând debitorului SC Sistemplast SA Râmnicu Vâlcea, în dosarul de executare nr. S746. În premieră, Fiscul vinde la licitaţie o construcţie compartimentată în spaţii cu destinaţia de birouri şi o hală de producţie situată la parterul construcţiei. Hala are o suprafaţă utilă de 4.830 mp, iar birourile situate la parter şi etaj au o suprafaţă utilă de 644 mp. Mai spunem că suprafaţa construită la sol a construcţiei este de peste 5.000 mp, în timp ce preţul de pornire a licitaţiei este de 2,27 milioane de lei (circa 510.000 euro). Terenul pe care se află construcţia nu face obiectul licitaţiei fiind în proprietatea Primăriei Râmnicului. Menţionăm că intabularea, respectiv toate costurile referitoare la această operaţiune cad în sarcina cumpărătorului. Asupra bunurilor mobile, ce fac obiectul publicaţiei de vânzare, nu sunt înregistrate alte privilegii. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de licitaţie, ofertele de cumpărare însoţite de certificatele fiscale din care să rezulte că nu au datorii la bugetul local şi bugetul general consolidat al statului (bugetul asigurărilor sociale de stat, şomaj, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetul de stat), precum şi dovada depunerii taxei de participare reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Potrivit dispoziţiilor din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. În urmă cu trei luni, tot Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea a organizat o altă licitaţie publică pentru vânzarea unor bunuri mobile sechestrate aparţinând debitorului SC Sistemplast SA. Astfel, au fost scoase la vânzare peste 92.000 de bucăţi de fitinguri PVC fabricate la SC Sistemplast SA la un preţ mediu de 1 leu/bucata, ceea ce înseamnă o valoare totală de peste 20.000 euro. SC Sistemplast SA s-a înfiinţat în data de 12 februarie 1999, cu următoarea structură a acţionariatului: SC Oltchim SA – 94,4%, Charity Holdings – 5,2%, alţi acţionari – 0,4%. În prezent, societatea are în proprietate o clădire pe care o are închiriată la terţe societăţi comerciale. Întreprinderea a realizat în 2012 o cifră de afaceri de 262.000 lei şi cheltuieli de 173.000 lei. Anul trecut, conducerea SC Oltchim SA a prezentat raportul de activitate al societăţii privind situaţiile financiare consolidate aferente anului 2012 întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS) aşa cum sunt aprobate de Uniunea Europeană. Societăţile afiliate incluse în situaţiile financiare aferente anului 2012 au sediul social în România, cu excepţia societăţii Oltchim GmbH, al cărui sediu social este în Germania. Situaţiile financiare consolidate la şi pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 se referă la SC Oltchim SA şi filialele sale. Întocmirea situaţiilor financiare consolidate s-a făcut prin însumarea situaţiilor financiare ale SC Oltchim SA, SC Sistemplast SA şi Oltchim GmbH Germania, iar la societăţile asociate s-a avut în vedere doar profitul calculat în funcţie de aportul la capitalul social.

(Marian Dinu)

Leave a Response