|marți, octombrie 20, 2020
  • Follow Us!

Guvernul a respins propunerea deputatului Dan Mazilu de declarare a zilei de 1 octombrie Ziua Persoanelor Vârstnice 

Mazilu_Dan

Miercuri, 22 ianuarie, Guvernul a dat un aviz nefavorabil propunerii legislative iniţiate de deputatul UNPR de Vâlcea, Dan Constantin Mazilu, în privinţa declarării zilei de 1 octombrie Ziua Persoanelor Vârstnice. În proiectul de lege se stipulează că autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor sprijini material şi financiar organizarea de manifestări cultural-artistice şi de acţiuni social-culturale dedicate sărbătoririi acestei zile. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional elaborează, în colaborare cu reprezentanţii organismelor deconcentrate, un ghid anual al manifestărilor dedicate acestei sărbători. Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune vor realiza şi vor include în programele lor emisiuni dedicate acestei zile. „Această lege are ca scop creşterea respectului şi a preocupărilor faţă de persoanele vârstnice, din ce în ce mai neglijate atât de autorităţi cât şi, din nefericire, de mulţi din apropiaţii lor. Unul dintre obiectivele Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, care este sărbătorită în fiecare an, în data de 1 octombrie încă din 1990, este acela de a ne reaminti cât de valoroşi sunt oamenii, indiferent de vârsta lor. La peste 23 ani de la prima sărbătorire a Zilei Internaţionale a persoanelor de vârsta a treia, există mai mulţi vârstnici în lume decât au fost vreodată. O persoană din zece are peste 60 de ani, iar generaţiile în vârstă se măresc mai rapid decât alte grupe de vârstă din cadrul populaţiei. În 2050, se estimează că o persoană din cinci va avea peste 60 de ani. Societăţile trebuie să asigure creşterea calităţii vieţii pentru persoanele în vârstă şi respectarea drepturilor lor, pentru a putea trăi în demnitate. Iar noi românii trebuie să ne amintim de cunoscutul proverb «Cine n-are bătrâni să-şi cumpere». Marcarea acestei zile nu trebuie să fie doar un act de celebrare, doar un omagiu adus celor ajunşi în această etapă a vieţii, când sufletul se hrăneşte numai cu amintiri, ci şi un prilej de reflecţie asupra modului de viaţă al pensionarilor, pentru a face mai bine cunoscute problemele reale, multe foarte grele, pe care le au de rezolvat oamenii în etate. Situaţia actuală a vârstnicilor este marcată de câteva neajunsuri majore care conduc la o imagine precară a calităţii vieţii lor. Sistemul public de pensii s-a erodat progresiv astfel încât raportul dintre valoarea pensiilor şi cea a veniturilor salariale este mult în defavoarea pensionarilor. Pe lângă o rată aproape generalizată de sărăcie, în ansamblul vârstei a treia există câteva categorii expuse riscului de excluziune socială: pensionarii singuri, victimele escrocheriilor imobiliare, cei cu dizabilităţi etc. Consecinţelor demografice li se adaugă şi consecinţele socio-familiale: creşterea numărului familiilor având copii puţini sau a celor fără urmaşi, creşterea numărului bătrânilor fară copii, uneori dezinteres şi lipsă de afecţiune pentru bătrâni din partea familiei etc. Dacă generaţiile anterioare apreciau şi utilizau înţelepciunea bătrânilor, societatea modernă priveşte cu neîncredere utilitatea persoanelor de vârsta a treia. Se dezvoltă o cultură a tinereţii şi adolescenţei, în care bătrânul îşi găseşte din ce în ce mai greu locul. În concluzie, societatea modernă generează bătrâneţe, dar tinde să o respingă şi să o izoleze. Prin sărbătorirea acestei zile, precum şi prin activităţile prin care aceasta va fi marcată, considerăm că se va face încă un pas în favoarea persoanelor vârstnice, pe principiul solidarităţii, în scopul protejării acestora împotriva riscurilor de sărăcie şi dependenţă prin asigurarea unei asistenţe mai bune din care ar putea rezulta o preocupare constantă şi susţinută faţă de problemele lor. în spaţiul european, principalele acţiuni ale programelor adresate vârstnicilor vizează difuzarea inovaţiilor privind potenţialul de activitate a vârstnicilor, tranziţia de la activitatea profesională la pensionare, ameliorarea condiţiei femeii vârstnice, îngrijirea şi accesul la îngrijire al persoanelor vârstnice dependente, precum şi întărirea solidarităţii între generaţii”, spune în motivare deputatul Dan Mazilu.

(Marian Dinu)

Leave a Response