|joi, octombrie 22, 2020
  • Follow Us!

Consiliul Local a aprobat alocarea unor sume din excedentul bugetului în cuantum de 3,3 milioane euro 

sedinta_consiliu_local_05_06_2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 15 ianuarie 2014, a aprobat propunerea de acoperire din excedentul bugetului local înregistrat la sfârşitul anului 2013, în cuantum de 14,68 milioane de lei (3,3 milioane de euro), a deficitului în sumă de 1,63 milioane de lei aferent secţiunii dezvoltare, înregistrat la data de 31 decembrie 2013. De asemenea, s-a aprobat lista provizorie a obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi cofinanţare buget local pe anul 2014, împreună cu anexa aferentă acesteia, în sumă de 5,74 milioane de lei cu următoarele surse de finanţare: rambursări din fonduri externe nerambursabile – 4,96 milioane de lei; buget local – 113.200 lei; buget de stat – 663.900 lei. În fine, s-a mai aprobat transferul sumei de 7,2 milioane de lei din excedentul bugetului local înregistrat la sfârşitul anului 2013, estimat la 14,68 milioane de lei pentru plata unor cheltuieli prevăzute în listele de investiţii provizorii. Prevederile acestor decizii vor fi cuprinse în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2014. Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 cu privire la aprobarea şi centralizarea bugetelor locale, proiectele de buget se aprobă de autorităţile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României. Astfel, având în vedere faptul că la sfârşitul anului precedent au rămas neonorate mai multe angajamente legale ce privesc atât investiţii finanţate integral din bugetul local, cât şi investiţii finanţate din fonduri externe nerambursabile, era necesar ca până la aprobarea bugetului local pe anul 2014 să se efectueze de urgenţă plăţile aferente acestor investiţii şi deci aprobarea unor liste de investiţii provizorii. Menţionăm că sumele cuprinse în lista provizorie a obiectivelor de investiţii – finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi cofinanţare buget local sunt sumele din cererile de rambursare încasate şi neutilizate aflate în excedentul anilor anteriori (5,74 milioane de lei). Excedentul anilor anteriori după acoperirea deficitului înregistrat la secţiunea dezvoltare este de 14,68 milioane de lei, care in conformitate cu prevederile legale este sursă de finanţare în special a secţiunii de dezvoltare. Astfel, pentru plata investiţiilor menţionate anterior, era necesar a se transfera excedentul anilor anteriori la secţiunea dezvoltare. De asemenea, în baza contractului de cesiune de creanţa nr. 1574/11 ianuarie 2014, s-a aprobat în bugetul provizoriu al Primăriei Râmnicului a sumei de 1,92 milioane de lei reprezentând diferenţa subvenţie de plata energie termica luna decembrie 2013, către CET Govora în compensare cu contribuţie la Fond IID de recuperat de la SC Apavil SA, în vederea asigurării fondurilor necesare acoperirii datoriei publice pe măsura ISPA pentru anul 2014.

(Petre Coman)

Leave a Response