Nemţii de la Babcock Noell GmbH blochează proiectul de modernizare a CET Govora

duminică, 24 martie 2013

Consiliul Judeţean poate pierde o finanţare de 151 milioane lei

Proiectul de modernizare a Cazanului 7 de la CET Govora pus sub semnul întrebării: Consiliul Judeţean Vâlcea nu a ajuns la o înţelegere cu firma germană Babcock Noell GmbH, care a câştigat licitaţia pentru proiectarea şi execuţia instalaţiei de desulfurare gaze de ardere de la Cazanul 7 al CET Govora. Investiţia este pusă în pericol de întârzierea demarării efective a lucrărilor. Finanţarea esteasigurată în proporţie de 50% din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional, 45% din fonduri de la bugetul de stat si 5% din bugetul local. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a dispus la sfârşitul anului trecut reevaluarea ofertei asocierii Babcock Noell GmbH - Energomontaj. CNSC a admis toate solicitările nemţilor de la Babcock Noell GmbH, cereri care nu sunt pe placul reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea şi CET Govora, fiind considerate exagerate. Situaţia este destul de gravă, având în vedere că dacă acest proiect nu se va realiza există riscul ca activitatea la Cazanul 7 al CET Govora să fie sistată deoarece nu se mai încadrează, din punct de vedere tehnologic, la cerinţele de mediu ale Uniunii Europene. De altfel, zilele trecute, Garda de Mediu a aplicat CET-ului o amendă de 60.000 lei tocmai din această cauză.Conform estimărilor, valoarea lucrărilor la Cazanul 7 se ridică la suma de 151,47 milioane lei fără TVA. Perioada de implementare a contractului este de 22 de luni, scopul investiţiei fiind reducerea emisiilor de oxizi de sulf.

Casa de avocatura Voicu & Filipescu a câştigat pentru clientul sau, Babcock Noell GmbH, ultima contestaţie depusă la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC), obtinand reevaluarea de catre autoritatea contractanta a ofertei depuse de catre client in procedura pentru atribuirea unui contract, privind un proiect de desulfurare la Govora. ,,CNSC obliga autoritatea contractanta la continuarea procedurii, in maximum 10 zile, prin reevaluarea ofertelor apartinand contestatoarei si ofertantului desemnat castigator", se arată în decizia publicată de autoritate. Totodată, CNSC respinge cererea de anulare a întregului raport al procedurii de atribuire, ca nefondată şi cererea de intervenţie formulată de SC CONFORT SA (ofertantul desemnat iniţial câştigător).

Conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea, asistată de specialiştii CET Govora, trebuie să se aşeze la masa negocierilor de urgenţă cu germanii de la Babcock Noell GmbH pentru a identifica o soluţie avantajoasă pentru ambele părţi şi pentru a înlătura riscul pierderii finanţării.

CNSC pune frână proiectului CJ Vâlcea

Decizia Nr. 3438/C3/3628 CNSC care poate duce la blocarea proiectului de 151 milioane lei, privitor la investiţia de reducere a emisiilor de oxizi de sulf la CET Govora:

“Prin contestaţia nr. 514/23.08.2012, înregistrată la CNSC sub nr.

25075/23.08.2012, cu completările din adresa înregistrată la CNSC

sub nr. 27674/13.09.2012, aparţinând BABCOCK NOELL GmbH, cu

sediul în Alfred Nobel 20, 97080 Wurzburg, Germania, în calitate de

lider al Asocierii BABCOCK NOELL GmbH ÔÇô SC ENERGOMONTAJ SA,

reprezentată convenţional prin SCA Voicu & Filipescu, cu domiciliul

ales pentru comunicarea actelor de procedură la sediul acestuia din

Bucureşti, str. Știrbei Vodă nr. 26-28, Clădirea de Birouri “Union

International Center II”, etaj 5, sector 1, fax 021.314.02.90, e-mail

offic[email protected], formulată împotriva rezultatului procedurii ce i-a fost

comunicat prin adresa nr. 9551/13.08.2012, emis de JUDEȚUL

VÂLCEA (prin CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA), cu sediul în Râmnicu

Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 1-T, judeţul Vâlcea, telefon

0250.732.901, fax 0250.735.617, în calitate de autoritate

contractantă în procedura, licitaţie deschisă online, organizată în

vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect

“Implementare proiect instalaţie de desulfurare gaze de ardere la

Cazan 7 din CET Govora”, cod CPV 45253200-7 ÔÇô Lucrări de

construcţii de staţii de desulfurare (Rev.2), 71320000-7 ÔÇô Servicii

de concepţie Tehnică (Rev.2), s-a solicitat Consiliului anularea

actului atacat, a raportului procedurii şi a tuturor actelor

subsecvente acestuia, precum şi obligarea autorităţii contractante

la reevaluarea ofertelor.

Prin adresa nr. 6223/30.08.2012, înregistrată la CNSC sub nr.

25899/30.08.2012, SC CONFORT SA, cu sediul în Timişoara, str.

Enric Baader nr. 11, judeţul Timiş, înmatriculată la Registrul Oficiului Comerţului sub nr. J35/729/1991, având CUI 1833467,

telefon 0256.434.575, fax 0256.434.060, reprezentată legal prin

Ester Ioja ÔÇô Director executiv, lider al asocierii SC CONFORT SA ÔÇô

SC ELSACO SA, în calitate de ofertant declarat câştigător în

procedura în cauză, a înaintat Consiliului o cerere de intervenţie,

prin care solicită respingerea contestaţiei formulate de BABCOCK

NOELL GmbH, ca nefondată.

În baza documentelor depuse de părţi,

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR DECIDE:

Admite contestaţia, în parte şi anulează rezultatul procedurii

de atribuire, consemnat în raportul procedurii şi în actele

subsecvente acestuia, referitor la oferta desemnată câştigătoare.

Obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii, în

maxim 10 zile, prin reevaluarea ofertelor aparţinând contestatoarei

şi ofertantului desemnat câştigător, ţinând cont de cele reţinute în

motivarea ce urmează.

Respinge cererea de anulare a întregului raport al procedurii

de atribuire, ca nefondată.

Respinge, în mod implicit, cererea de intervenţie formulată de

SC CONFORT SA.

Obligatorie, conform dispoziţiilor de la art. 280 alin. (1) şi (3) din OUG nr. 34/2006.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare.

Tiberiu Pîrnău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ultimele stiri

  • PUBLICITATE

  • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
  • PARTENERI MEDIA

  • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

    Web Design by DowMedia

    Ne gasiti si pe