|marți, ianuarie 25, 2022
  • Follow Us!

Calendar electoral alegeri parlamentare 

Calendar electoral alegeri parlamentare

• În termen de 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de 9 octombrie 2012 (Art. 9 alin. (3)) Descriere acţiune: Prezentarea la Biroul Electoral Central a listei de membri cuprinzând un număr de cel puţin 15% din numărul total al cetăţenilor care, la ultimul recensământ, s-au declarat ca aparţinând minorităţii respective. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Alte organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale definite potrivit art. 2 pct. 29, legal constituite, care sunt de utilitate publică. Mod de realizare: În scris.

• În termen de 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de 9 octombrie 2012 (Art. 18 alin. (2)) Descriere acţiune: Delimitarea secţiilor de votare. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Primarii, împreună cu prefecţii şi şefii structurilor teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. Mod de realizare: Prin dispoziţie.

• În termen de 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de 9 octombrie 2012 (Art. 18 alin. (3)) Descriere acţiune: Numerotarea secţiilor de votare. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Prefecţii. Ministrul Afacerilor Externe, pentru secţiile de votare din străinătate. Mod de realizare: Prin ordin.

• În cel mult 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la data de 9 octombrie 2012 (Art. 29 alin. (7^1)) Descriere acţiune: Stabilirea normelor privind constituirea şi restituirea depozitelor candidaţilor. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Autoritatea Electorală Permanentă. Mod de realizare: Prin hotărâre.
 
• Cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor, cel mai târziu la data de 10 octombrie 2012 (Art. 35 alin. (1) şi (2)) Descriere acţiune: Stabilirea şi comunicarea semnelor electorale la Biroul Electoral Central. Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea: Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri. Mod de realizare: În scris.
 

Leave a Response