|marți, iulie 5, 2022
  • Follow Us!

Pe 9 iulie administratorul Toma Costreie va prezenta un raport privind situaţia de la Oltchim 

• Ministrul Economiei a anunţat că

Pe 9 iulie administratorul Toma Costreie va prezenta un raport privind situaţia de la Oltchim

Prin Ordinul ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri nr. 1.251/4 iulie 2012, a fost desemnat, în calitate de administrator special la SC Oltchim SA, Toma Bogdan Costreie, director general adjunct în cadrul Ministerului Economiei. Numirea a fost făcută urmare a Ordinului ministrului Daniel Chiţoiu nr. 1.193/2 iulie 2012, publicat în Monitorul Oficial, partea I nr. 438, prin care s-a instituit procedura de administrare specială la SC Oltchim SA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării. Până luni, 9 iulie, administratorul special are sarcina să prezinte Guvernului un prim raport privind situaţia de la Oltchim. Activitatea administratorului special se va realiza în baza contractului de mandat încheiat cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, ca mandant, şi SC Oltchim SA, ca beneficiar. Potrivit acestui ordin, administratorul special de la SC Oltchim SA va trebui să ia o serie de măsuri, printre care identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate sau vândute. Pe durata administrării speciale în perioada de privatizare, administratorul special are atribuţiile stabilite prin mandatul special acordat prin ordin de ministrul Economiei. În funcţie de concluziile privind situaţia economico-financiară a SC Oltchim SA, de strategia de privatizare care urmează să fie derulată pentru societate şi concordanţa cu angajamentele asumate faţă de FMI şi Uniunea Europeană, în mandat se specifică şi măsurile excepţionale care trebuie luate în perioada premergătoare anunţului de ofertă: divizări, fuziuni şi vânzări de active; aplicarea unor programe de restructurare cu sau fără reducere de personal; externalizări sau transferuri de activităţi sau active cu caracter social; conversia în acţiuni a unor creanţe certe, lichide şi exigibile; respectarea disciplinei economico-financiare şi a graficelor de reeşalonare a datoriilor restante către furnizorii de servicii; orice alte măsuri care duc la sporirea atractivităţii SC Oltchim SA la privatizare. Mandatul administratorului special de la SC Oltchim SA cuprinde următoarele domenii: identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate sau vândute; inventarierea datoriilor societăţii, precum şi a plăţilor restante, în structura lor; inventarierea creanţelor pe care SC Oltchim SA le are de recuperat; cunoaşterea situaţiei litigiilor care grevează asupra societăţii; inventarierea activelor posibil a fi revendicate; notificarea tuturor creditorilor bugetari în vederea neînceperii sau suspendării de către aceştia a oricăror măsuri de executare silită împotriva SC Oltchim SA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării; solicitarea către furnizorii de utilităţi de reeşalonare a datoriilor restante, întocmirea de grafice de reeşalonare a datoriilor restante, adoptarea măsurilor necesare pentru respectarea acestora şi efectuarea plăţilor facturilor curente; respectarea disciplinei economico-financiare, prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia. Pe de altă parte, trebuie să spunem că ministrul Daniel Chiţoiu a anunţat că, până pe 25 iulie 2012, va exista management profesionist la trei societăţi de stat, printre care şi SC Oltchim SA. Chiţoiu a recunoscut că nu a putut fi introdus management privat la SC Oltchim SA până la sfârşitul lunii iunie, aşa cum era prevăzut în acordul cu FMI, însă până pe 25 iulie vor fi parcurse toate etapele necesare în cazul SC Oltchim SA. Concret, la SC Oltchim SA se va privatiza doar consiliul de administraţie, având în vedere că deja a fost declanşată procedura de administrare specială.

Acţionarii Oltchim au respins solicitările PCC, de renunţare la procese

Săptămâna trecută, s-a desfăşurat şedinţa ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Oltchim SA, şedinţă la care s-a consemnat o participare a acţionarilor de 87,27% din totalul capitalului social al întreprinderii. În aceste condiţii, cu 62,8% din voturile celor prezenţi la şedinţa AGA de la SC Oltchim SA s-a decis respingerea propunerii acţionarului Petro Carbo Chem SE de renunţare de către combinatul chimic vâlcean la dreptul ce face obiectul dosarelor nr. 390/90/2010, aflat pe rolul Tribunalului Timiş, şi nr. 3834/90/2009, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea. În fine, mai trebuie să spunem că acţionarii SC Oltchim SA au aprobat tot în data de 3 iulie 2012, cu 62,9% din voturi, numirea firmei KPMG Audit SRL, ca auditor financiar al societăţii pentru situaţiile financiare aferente anului 2012. În cursul anului 2009, acţionarii SC Oltchim SA au aprobat angajarea răspunderii foştilor administratori Waldemar Preussner (al cărui mandat s-a desfăşurat pe perioada ianuarie 2008 – 30 martie 2009) şi Wojcieh Zaremba (al cărui mandat s-a desfăşurat pe perioada 30 martie 2009 – 9 octombrie 2009). În urma acestei decizii, mandatul de administrator al lui Wojcieh Zaremba a încetat de drept. În temeiul acestei hotărâri a acţionarilor, SC Oltchim SA a formulat mai multe plângeri împotriva celor doi foşti administratori, precum şi împotriva PCC SE, companie la care Waldemar Preussner are calitatea de preşedinte şi Wojcieh Zaremba, ce are calitatea de reprezentant al firmei pentru România. În Dosarul nr. 390/90/2010, aflat pe rolul Tribunalului Timiş (strămutat de la Tribunalul Vâlcea) se judecă acţiunea în răspundere a administratorilor împotriva lui Waldemar Preussner şi Wojcieh Zaremba, formulată de SC Oltchim SA şi întemeiată pe dispoziţiile art. 73 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. Dosarul a fost constituit şi se află în lucru la Zamfirescu, Racoţi, Predoiu Law Partnership. La termenul de judecată din data de 15 mai 2012 au fost depuse de către SC Oltchim SA obiecţiunile la raportul de expertiză întocmit de către expertul titular, precum şi o opinie separată formulată de expertul observator SC Oltchim SA. Reprezentantul PCC SE a depus la dosar solicitarea adresată SC Oltchim SA pentru convocarea Adunării Generale a Acţionarilor în vederea renunţării la judecată în acest dosar. Instanţa a dispus amânarea cauzei pentru data de 18 septembrie 2012, în vederea comunicării expertului titular a obiecţiunilor la raportul de expertiză şi a opiniei separate depuse de SC Oltchim SA şi a prorogat discutarea tuturor documentelor depuse de părţi pentru acest termen. În schimb, în Dosarul nr. 3834/90/2009, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, se judecă acţiunea în concurenţă neloială împotriva PCC SE. Dosarul a fost constituit şi se află în lucru la Buduşan Baldea&Associates. Instanţa a admis cererea de amânare formulată de către părţi, prin apărători, în sensul acordării unui nou termen de judecată, pentru lipsa raportului de expertiză contabilă dispus în cauză, ca fiind întemeiată. A amânat cauza şi a acordat un nou termen de judecată pentru luna septembrie 2012, pentru când se va emite adresă expertei Băjan Iosifaru Mihaela, pentru a întocmi lucrarea dispusă în cauză. Până la termenul de judecată din această dată, a fost stabilit un termen intermediar, în Camera de Consiliu, când s-a pus în discuţie adresa PCC SE de solicitare a convocării adunării generale a acţionarilor în vederea renunţării la judecată în acest dosar.

(Petre Coman)

Leave a Response