|luni, octombrie 18, 2021
  • Follow Us!

Primarul Petre Iordache a asigurat dezvoltarea şi modernizarea oraşului Ocnele Mari 

• În numai patru ani,

Primarul Petre Iordache a asigurat dezvoltarea şi modernizarea oraşului Ocnele Mari

Recent, primarul oraşului Ocnele Mari, Petre Iordache, a întocmit o listă cu principalele obiective ce se vor realiza în perioada 2012-2016, având în vedere că abordează alegerile din 10 iunie 2012 sub sloganul “Să continuăm împreună!”: elaborare strategie de dezvoltare 2013-2020; continuare şi finalizare asfaltări; continuare şi finalizare apă şi canal; construcţie 42 apartamente ANL – zona Ocniţa; construcţie Sală Sport – 150 locuri; construcţie Centrală fotovoltaică solară Slătioarele; continuare refacere trotuare şi spaţii verzi; finalizare lucrări de reconstrucţie ecologică; construcţie Centru de informare şi promovare turistică, cu dotările necesare; finalizarea acţiunii juridice de preluare a celor 2 ştranduri şi amenajarea altuia în zona străzii Livezilor; reabilitare Casa de cultură; realizare Program “Buridava Dacică” – circuit turistic cultural; reabilitare Grădiniţa cu program prelungit; finalizare investiţie “Baza de tratament permanentă; continuare extindere reţea de distribuţie gaze naturale; reatestarea localităţii ca Staţiune balneo-climaterică permanentă de interes naţional.

“Peste 60 de proiecte majore, investiţii sau măsuri au fost duse la îndeplinire în mandatul 2008-2012: elaborare Strategie de dezvoltare 2007 -2013 şi Program de dezvoltare balneoturistică a localităţii; elaborare Plan Urbanistic General şi Regulament local de urbanism; acţiuni de retrocedări terenuri agricole sau cu vegetaţie forestieră; concesionări, vânzări şi închirieri terenuri sau clădiri; activităţi specifice situaţiilor de urgenţă generate de închiderea Câmpului 1 de sonde; acţiuni specifice în vederea deschiderii sezonului estival, a începerii anului şcolar, a pregătirilor pentru iarnă; asigurare lemne foc, din proprietatea Primăriei, pentru instituţiile ce ţin de aceasta; asigurare, prin sponsorizare, a peste 10.000 tone subgabarit calcar, pentru întreţinerea periodică a drumurilor şi creearea a 3 depozite; impulsionare activităţi de ecologizare – zone afectate de exploatarea sării; înfiinţare ADP şi dotarea acestuia cu utilaje specifice: buldoexcavator, tractor, remorcă, plug, disc, lamă deszăpezire, cisternă, autoturisme, motopompe, generatoare de curent, scări, etc.; activităţi de sprijin şi colaborare în cercetarea, amenajarea şi conservarea sitului arheologic daco-roman, din zona Baraj retenţie; acţiui sociale :ajutoare în bani, îmbrăcăminte, alimente, lemne de foc, materiale de construcţii, fier vechi, peste 50 TV- color la aniversarea a 50 ani de căsătorie, precum şi acordarea a 8 titluri de Cetăţeni de onoare; acţiuni culturale şi sportive:

“Serbările zăpezii”, “Ziua Minerului”, “Vasile Militaru”, “Academia de sub pământ”, spectacole periodice la Casa de Cultură şi Foişorul Verde, întreceri sportive cu tineretul din şcoli, etc; constituire Asociaţie Sportivă “Minerul”, promovarea echipei de fotbal a acesteia în eşalonul superior, precum şi constituirea unui taraf al localităţii; acţiuni de colaborare şi sprijin în amenajarea Parcului turistic Salina (20.000 mp), o adevărată Fabrică de sănătate; lucrări de modificări şi modernizări reţele electrice şi puncte de transformare – Cosota, N. Bălcescu, A.I.Cuza, Pinilor; amenajare teren şi amplasare Monument deţinuţi politici Ocniţa, precum şi recondiţionare Statuie Primărie; montare camere video de supraveghere, cu sisteme de alarmă, în toate instituţiile publice; execuţii şi reparaţii punţi pietonale:la bloc L2, Mitutinca, Casa de Cultură, Carapancea şi Văduva (Lunca), Mătăsaru, Valea Grădinilor, etc; balustrade şi consolidări – Pod DJ 650 şi înlocuire parapeţi zid sprijin şi balustrade metalice – centru civic, precum şi gard+porţi (Poşta+CEC); execuţie lucrări de reparaţii şi modernizare la Tabăra Ocniţa şi transferarea ei în domeniul public al oraşului; lucrări de modernizare la Grădiniţa Ocnele Mari şi dotarea acesteia cu IT de ultimă generaţie; reparaţii interioare parţiale la Casa de Cultură şi înfiinţare “Biblionet”; achiziţionare microbuz pentru transport elevi, sportivi, turişti şi alte activităţi proprii; finalizare reparaţii Biserica “Brad” plus apă curentă, canalizare şi platforma plus alee Cruce piatra Biserica “Sf. Gheorghe”, execuţie gard anexă cimitir “Bozasca”, alei betonate în incinta Bisericii Ocniţa şi dotare centrală termică la Biserica Buda, reparaţie anexe; montare mobilier urban – bănci şi gardene în parcuri, incinte biserici, şcoli, grădiniţe, Casa de Cultură, bloc L2, Dispensar, punct sanitar Slătioarele, etc.; proiectare, construcţie “Foişor Verde”, noi alei pietonale, asfaltări platforme, bănci ÔÇôzona Parcul central;

reparaţii şi igienizări fântâni: Bozdoc, Goruniş (pct. Drăgoi), fântâna nouă Buridava, punct Lăzăroiu, punct Bogomolea, punct Tabăra Școlară, etc.; amenajare şi dotare terenuri de joacă pentru copii, la blocurile L2, ANL, Cercetări Miniera şi Ocniţa, la grădiniţele: Oc. Mari, Slătioarele şi Lunca, în Parcul Central, la Monumentul Ocniţa şi la Salina (subteran); schimbare operator apă/canal, reducere preţ, extindere şi înlocuire reţele apă în zonele:Dirineşti (600 ml), Pompe=Bazin Popescu (1400 ml), str. Salcâmilor (150ml), Pinilor (400 ml), Lunca (1800 ml), Fagul Miului (600 ml), Aviatorului (300ml), Cărpiniş (600ml), precum şi repararea şi întreţinerea reţelei exsitente şi modernizarea Staţiei de pompe şi a Bazinului de stocare Popescu; finalizare lucrări reparaţii şi modernizare la Școală şi Grădiniţă Ocniţa, precum şi amenajări exterioare; finalizare lucrări modernizare Primărie (dotări specifice birotică, grup sanitar, centrală termică, aer condiţionat, bancomat, etc.); demolări clădiri vechi, cu durată normală depăşită: grădiniţa şi anexe, magazin mixt, magazii gară ÔÇôzona Ocniţa, precum şi anexe Primărie, grup sanitar şcoală ÔÇôzona Ocnele Mari. De asemenea, prin “Conversmin” şi casele strămutaţilor (60 clădiri); deschidere noi spaţii pentru “Farmacie, Cabinet stomatologic, Magazin “Diana”, Magazin “1001 articole”, Restaurant şi terasă “Manuela” şi Magazin mixt Slătioarele, Librărie şi noi chioşcuri (zona Ștrandului); reparaţie Dispensar medical, amenajare două puncte sanitare ÔÇôSlătioarele şi Lunca, precum şi un Laborator de analize; finalizare bloc ANL centru 12 apartamente şi amenajări exterioare :zid de sprijin, drenuri, rigole, platforme betonate, fosă, racord PSI, parcări, canalizare, căi acces, iluminat exterior, spaţii verzi, bănci; montare indicatoare de limită de localitate, inscripţii instituţii publice şi obiective turistice, arheologice, precum şi completare de semne de circulaţie auto; construire adăposturi tip, pentru 16 staţii de autobuz şi renovare staţie autobuz Ocniţa; reabilitare şi modernizare Stadion “Minerul” Ocniţa; realizare iluminat public stradal modern (peste 700 lămpi economice noi cu 8 puncte moderne de reglare), a iluminatului bisericilor, cimitirelor, parcurilor şi extinderea reţelei de iluminat cu 5 km;

finalizare etapa a III-a continuare introducere gaz metan (centru civic, str. Ștrandului, Buda =3 km) şi branşări :Școala Ocnele Mari, Primăria Oc. Mari, blocuri ANL şi L2, precum şi Grădiniţa Oc. Mari şi Casa de Cultură; reabilitare, modernizare, etajare, precum şi dotări noi (2 corpuri) – Școala Oc. Mari (program european); teren sport modernizat Școala Oc. Mari (program european); asfaltare drum legătură cu Rm. Vâlcea pe str. Morilor (500ml); asfaltare str. Lunca (1,8 km), inclusiv marcaje; asfaltare DJ 650 Ocniţa – Buneşti (7 km), inclusiv marcaje longitudinale; asfaltare str. Pinilor – zona “Foişor Verde” plus platforma (terasă); reparaţii asfaltice DJ 650 – intrare localitate – Ocniţa, inclusiv marcaje longitudinale şi trecere pietoni; lucrări periodice de întreţinere a DJ 650, a străzilor orăşeneşti şi a unor drumuri de comunicaţie cu localităţile vecine (decolmatări, drenări, betonări, împietruiri, compactări, amenajări rigole, defrişări); sprijin în realizarea lucrărilor de extindere Cimitir şi construcţie Capela şi Punct Social ÔÇôBiserica “Trăistari”; realizat documentaţii finale în vederea semnării contractelor pentru proiectele “Promovarea potenţialului turistic”, “Centru de informare şi promovare turistică”, “Centrala fotovoltaică solară Slătioarele”, “Buridava dacică – circuit turistic cultural”, “Grădiniţa cu program prelungit centru”, “Fabrica de sănătate” -proiect integrat, apă-canal pe 10,5 km prin program UE Mediu; asfaltări finale; lucrări noi de ecologizare- “Conversmin”; A.N.L. – 42 locuinţe;

Sală sport cu 150 locuri; apă-canal ÔÇôBuda – 1700 ml; acţiuni de colaborare cu Fundaţia “Inimă pentru inimă”, pe linia derulării a unor programe şi proiecte comune; amenajare şi dotare cu mobilier a noii Arhive a Primăriei; amenajare parcări 150 locuri – zona Salina (punctul Sasu), Primărie – 20 locuri; plantări arbuşti şi arbori, întreţinere spaţii verzi, parcuri şi parcări, lucrări de igienizare, tăieri pomi uscaţi, defrişări zone reţele electrice; lucrări specifice cadastrării localităţii, pe baza planurilor parcelare; amenajare drum nou (500 ml) – zona Valea Mănăstirii. Conform solicitărilor cetăţenilor am acceptat intrarea pe raza localităţii, a celui de al doilea operator cu servicii cablu-tv, telefonie fixă şi internet, în scopu creşterii calităţii serviciilor, extinderea acestora şi mai ales, reducerea preţurilor (sub 50%). S-au mai făcut reparaţii asfaltice, amenajat trotuare şi alveole, spaţii verzi, precum şi înlocuiri borduri – zona Centrul civic, pe o porţiune de 1,5 km şi s-a împrejmuit Grădiniţa Slătioarele”, a menţionat primarul Petre Iordache.

Leave a Response