|miercuri, iunie 23, 2021
  • Follow Us!

Pregătirile pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor au intrat în linie dreaptă 

• La nivelul judeţului Vâlcea,

Pregătirile pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor au intrat în linie dreaptă

După cum se ştie, în perioada 20-31 octombrie 2011 în România se va desfăşura recensământul populaţiei şi al locuinţelor. Cercetare statistică de importanţă naţională, recensământul din acest an, primul după aderarea României la Uniunea Europeană, este organizat în conformitate cu Regulamentul Comisiei nr. 763/2008 şi reglementat prin HG. nr.1502/2009.
La Vâlcea, instruirea personalului de recensământ se va face pe centre de instruire şi se va desfăşura în mai multe serii, cuprinzând maxim 100 de persoane în cadrul fiecărei serii, în perioada 5 septembrie – 23 septembrie 2011, conform graficului întocmit şi comunicat de Secretariatul Tehnic al Comisiei Judeţene pentru RPL 2011. Prezenţa la instruire va fi obligatorie în vederea susţinerii testului final pentru participarea la efectuarea recensământului şi a semnării convenţiilor civile de prestări servicii care vor fi încheiate în acest scop, de către Instituţia Prefectului. Centrele de instruire sunt: Rm. Vâlcea – cinematograf Ostroveni în zilele de 16,19,20,21,22,23 septembrie 2011; Drăgăşani – Biblioteca din sediul Primăriei Drăgăşani în zilele de 8,9,12 şi 13 septembrie 2011; Horezu – Sala Consumcoop Horezu în zilele de 14 şi 15 septembrie 2011; Berbeşti – Sala Exploatării Miniere Berbeşti în zilele de 6 şi 7 septembrie 2011; Brezoi – Sala de Sport în data de 5 septembrie 2011. Conform programului de promovare a recensământului, campania de popularizare care include atât materiale scrise, video şi audio se va desfăşura în perioada 1 septembrie – 31 octombrie 2011.

În anul 2010, în baza datelor transmise de primării cu privire la nomenclatura stradală şi numerele administrative din unităţile administrativ-teritoriale, au fost realizate materialele cartografice (ortofotoplanurile) pe care sunt materializate forma, denumirea străzilor şi numărul administrativ pentru fiecare construcţie, în vederea sectorizării teritoriului în unităţi de recensământ. Sectorizarea teritoriului s-a încheiat pe data de 31.08.2011, prin editarea de către Intergraf Computer Services a hărţilor cadastrale care vor fi utilizate de către fiecare recenzor la recensământ. În anul 2011, pentru mediul urban, începând cu data de 23 mai şi până la data de 10.06.2011 s-a efectuat validarea denumirilor stradale şi numerelor poştale şi efectuarea corecţiilor necesare, precum şi introducerea acestora prin intermediul aplicaţiei de validare aparţinând Intergraf Computer Services România. Începând cu data de 20.06.2011 a fost disponibilă aplicaţia web privind etapa de validare a tramei stradale şi a numerelor administrative precum şi asocierea numărului de locuinţe la adresele administrative, în mediul rural.

Prin circulara nr. 10989/29.07.2011, s-a solicitat comisiilor locale de recensământ şi primăriilor să procedeze la recrutarea recenzorilor, recenzorilor şefi şi resposabililor de circumscripţii urbane. Secretarul localităţii este recenzorul coordonator. Personalul de recensământ a fost recrutat din rândul personalului din primării, al personalului didactic, al specialiştilor în economie, informatică şi în alte domenii, precum şi din rândul pensionarilor, studenţilor şi al altor persoane, având cel puţin studii medii, pe baza îndeplinirii condiţiilor obligatorii conform legii. Recrutarea personalului s-a realizat în baza cererii de înscriere, a copiei de pe cartea de identitate şi a angajamentului privind păstrarea caracterului confidenţial al informaţiilor declarate de persoanele intervievate şi înscrise în formularele de recensământ. Primăriei şi comisiei locale de recensământ, le revine responsabilitatea recrutării personalului, ţinând seama atât de pregătirea profesională, cât şi de calităţile morale ale fiecărei persoane. Selecţia personalului de recensământ se va face de către Comisia Judeţeană pentru RPL 2011 şi Secretariatul Tehnic pe baza susţinerii unui test privind întocmirea corectă a formularelor de bază pentru recensământ.
În cadrul numărului de personal recrutat s-a stabilit o rezervă de personal de 30% pentru situaţii deosebite (renunţare participare) precum şi pentru eventuale suplimentări de sectoare de recensământ pentru zone necuprinse în sectorizare. La recrutarea personalului de recensământ, s-a asigurat şi recrutarea recenzorilor de etnie romă la nivelul localităţilor cu pondere mare de populaţie de etnie romă, conform Circularei Instituţiei Prefectului nr. 3451/11.04.2011.

Leave a Response