|marți, septembrie 28, 2021
  • Follow Us!

Consilierii locali au respins solicitarea Urban de majorare a tarifului de salubrizare 

• La propunerea primarului Romeo Rădulescu,

Consilierii locali au respins solicitarea Urban de majorare a tarifului de salubrizare

Consilierii locali din Râmnicu Vâlcea au aprobat marţi, 26 iulie, propunerea primarului Romeo Rădulescu de respingere a solicitării formulată de SC Urban SA privind majorarea tarifului pentru serviciul de salubrizare, pe motiv că această cerere nu este oportună până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiului dintre primărie şi societatea condusă de patronul Doru Florescu.

Cu adresa nr. 3193/1 iunie 2011, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 16755/2 iunie 2011, SC Urban SA a solicitat actualizarea tarifului pentru serviciul de salubrizare prestat pe raza municipiului, în temeiul prevederilor art. 18 din contractul de delegare, conform cărora „concesionarul are dreptul de a solicita concedentului aprobarea şi actualizarea tarifului în raport cu influenţele asupra valorilor elementelor componente”. În susţinerea solicitării de majorare a tarifului la valoarea de 34 euro/tonă fără TVA, SC Urban SA a prezentat elementele componente care fundamentează această solicitare de majorare. Analizând structura tarifului a cărui aprobare a fost solicitată de SC Urban SA, rezultă că o pondere importantă în acest tarif, o reprezintă redevenţa în cuantum de 10,20 euro/tonă fără TVA, redevenţa pe care societatea nu a mai achitat-o Primăriei Râmnicului, din luna septembrie a anului 2008, deşi o încasează lunar prin tarif, de la generatorii de deşeuri.

Precizăm că în dosarul nr. 3761/90/2009 al Curţii de Apel Piteşti, ce are ca obiect obligarea la plata redevenţei restante, SC Urban SA a contestat valoarea redevenţei, valoare care se regăseşte însă în nota de fundamentare anexată cererii de modificare a tarifului. În urma conflictului cu privire la competenţa materială a instanţei, invocată din oficiu de Curtea de Apel Piteşti, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a soluţionat acest conflict prin trimiterea dosarului nr. 3761/90 /2009 către Tribunalul Vâlcea, pentru judecarea pe fond a cauzei.

Pe de altă parte, prin hotărârea nr. 168/30 iunie 2010, Consiliul Local a aprobat desfiinţarea de drept a contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare încheiat cu SC Urban SA, fără punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile, ca urmare a neachitării redevenţei pe o perioadă mai mare de trei luni. Această hotărâre a fost contestată, litigiul aflându-se pe rolul Curţii de Apel Braşov care a suspendat dosarul cauzei până la soluţionarea dosarului nr. 3761/90/2009.

Gestiunea serviciului public de salubrizare a municipiului Râmnicu Vâlcea a fost delegată societătii comerciale Urban SA, în conformitate cu prevederile legale, încheindu-se în acest sens, în urma licitaţiei publice deschise, contractul nr. 39051/9 decembrie 2005. În temeiul prevederilor contractului mai sus amintit, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 393/241 din 29 decembrie 2008, au fost ajustate tarifele practicate de către SC Urban SA începând cu data de 1 ianuarie 2009, după cum urmează: pentru agenţii economici – 27,27 euro/tonă, la care se adaugă TVA; pentru populaţie – 16,20 euro/persoană/an, la care se adaugă TVA. (P.C.)

Leave a Response