|sâmbătă, septembrie 18, 2021
  • Follow Us!

Primarul Rădulescu refuză să participe la înfiinţarea ADI pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor 

• Cu toate că CJ Vâlcea şi 88 de primării au aprobat propunerea,

Primarul Rădulescu refuză să participe la înfiinţarea ADI pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor

În calitate de iniţiator al proiectelor de hotărâri, primarul Râmnicului, Romeo Rădulescu, le propune consilierilor locali ca vineri, 13 mai, să respingă propunerea de asociere cu CJ Vâlcea şi cu localităţi din judeţ vederea înfiinţării Asociaţei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea. „Având în vedere prevederile memorandumului de finanţare pentru proiectul ISPA «Managementul integrat al deşeurilor municipale în Râmnicu Vâlcea» şi lipsa punctului de vedere al Comisiei Europene privind integrarea proiectului ISPA pentru Râmnicu Vâlcea cu «Sistemul de management integrat al deşeurilor în judeţul Vâlcea» (SMID) considerăm ca inoportună asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea, prin Consiliul Local, cu judeţul Vâlcea şi cu localităţi din judeţul Vâlcea, în vederea înfiinţării Asociaţei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea”, menţionează primarul Romeo Rădulescu în proiectul de hotărâre.

În data de 3 mai 2011, Consiliul Judeţean Vâlcea a solicitat Primăriei Râmnicului adoptarea în regim de urgenţă, de către Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, a unei hotărâri privind asocierea în vederea constituirii Asociaţei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea, precum şi aprobarea proiectului actului constitutiv al ADI şi al statutului acesteia. Se precizează în adresa Consiliului Judeţean că, atât judeţul Vâlcea, cât şi 88 din cele 89 de unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vâlcea au adoptat actele administrative pentru înfiinţarea ADI, iar în situaţia în care Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea nu adoptă hotărârea de asociere, condiţie impusă de reprezentanţii Comisiei Europene, Consiliul Judeţean Vâlcea va pierde finanţarea din POS Mediu pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor In judeţul Vâlcea” – SMID şi astfel nu vor putea fi realizate investiţiile pentru asigurarea gestionării deşeurilor în nici o localitate a judeţului, autorităţile locale fiind pasibile de sancţiuni contravenţionale pentru neconformarea la obligaţiile prevăzute în tratatul de aderare. Menţionăm că în municipiul Râmnicu Vâlcea, s-a derulat prin programul ISPA asistenţa financiară nerambursabilă în sumă de 11 milioane euro pentru proiectul „Managementul integrat al deşeurilor municipale în Râmnicu Vâlcea”.

În luna martie, Direcţia Generală AM POS Mediu a solicitat Primăriei Râmnicului „reanalizarea de către consultant din punct de vedere tehnic, financiar şi instituţional, a modului de integrare a proiectului ISPA în SMID”. „Precizăm că până la această dată consultantul nu a transmis concluziile analizei efectuate şi considerăm că pentru adoptarea de către consiliul local a unei hotărâri care să nu fie în contradicţie cu prevederile memorandumului de finanţare pentru proiectul ISPA «Managementul integrat al deşeurilor municipale în Râmnicu Vâlcea», este absolut necesar punctul de vedere al Comisiei Europene care a aprobat asistenţa financiară nerambursabilă pentru realizarea acestui proiect în municipiul Râmnicu Vâlcea”, precizează viceprimarul Eusebiu Veţeleanu. (P.C.)

Leave a Response