|marți, septembrie 28, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Local, chemat să aprobe închirieri şi concesiuni de imobile prin Râmnicu Vâlcea 

• Preocupări „majore” ale primarului Romeo Rădulescu

Consiliul Local, chemat să aprobe închirieri şi concesiuni de imobile prin Râmnicu Vâlcea

Marţi, 31 mai, este programată să aibă loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, cu 23 de rapoarte şi proiecte de hotărâri plus punctul „Diverse” pe ordinea de zi. Astfel, printre altele, consilierii vor trebui să aprobe următoarele propuneri: inventarierea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acesteia; aprobarea realizării unor accese carosabile din bulevardul Dem Rădulescu; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 111/2011 de închiriere a unui imobil-teren, situat în Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni, nr. 95; modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2004, privind aprobarea de concesionări şi folosinţă terenuri din domeniul public; prelungirea contractului de închiriere cu SC Ikonos SRL; clarificarea situaţiei juridice a unui imobil cu destinaţia de locuinţă; schimbarea destinaţiei unor internate şcolare; schimbarea destinaţiei unei părţi din imobilul – construcţie Internat Grup Şcolar Oltchim; amplasarea unui panou indicator şi reclamă pentru propria firmă conform Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2001; repartizarea unor locuinţe pentru tineri; rectificarea bugetului local pe anul 2011 şi a listelor de investiţii pe surse de finanţare; aprobarea efectuării unor plăţi din bugetul local; rectificarea bugetului autofinanţat al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi al unităţilor de cultură pentru anul 2011;

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe Prest SA pentru anul 2011; aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2010 şi aprobarea casării – declasării bunurilor degradate, uzate fizic şi moral; completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2011 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apâ şi apă uzată” pentru municipiul Râmnicu Vâlcea şi a politicii tarifare în perioada de implementare, cuprinşi în studiul de fezabilitate din domeniul apei şi apei uzate aferent judeţului Vâlcea; aprobarea planului de evoluţie a tarifelor pentru serviciul de apă şi canalizare din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2011 – 2014; aprobarea organigramei, a statului de funcţii ale Direcţiei Administrării Domeniului Public; aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Administrării Domeniului Public; aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare cât şi modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Cantinei de Ajutor Social; propunerea de acordare a normei de hrană pentru personalul Poliţiei Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea; plata către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea a cotizaţiei pentru anul 2011; reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 114/2011, referitoare la stabilirea destinaţiei unui teren.

Leave a Response