|marți, noiembrie 29, 2022
  • Follow Us!

Colonelul Auraş Ţugulan, administratorul “Big Brother” de la Instituţia Prefectului 

• Contracte dubiose de prestări servicii semnate de prefectul Petre Ungureanu


Colonelul Auraş Ţugulan, administratorul „Big Brother” de la Instituţia Prefectului

 

În urmă cu câteva zile, am aflat stupefiaţi că Petre Ungureanu (pe vremea când era subprefect) a încheiat în luna ianuarie 2009 două contracte de prestări servicii curăţenie şi administrare imobil cu aceiaşi firmă – SC Cosval Trans SRL -, care aparţine… femeii de serviciu din instituţie şi la care colonelul în rezervă Auraş Ţugulan este… angajat pe post de administrator al clădirii. Acest Auraş Petronel Ţugulan este omul de casă al prefectului Petre Ungureanu şi cel care are misiunea de a „militariza” Instituţia Prefectului.

 

Dar iată ce se menţionează în răspunsul primit de la prefectul Petre Ungureanu în urma unei solicitări depuse de Ziarul de Vâlcea: „Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea derulează relaţii contractuale cu SC Cosval Trans SRL Rm. Vâlcea încă din anul 2009 când a fost încheiat contractul de prestări servicii curăţenie nr. 1647/30.01.2009. În anul 2010 între Instituţia Prefectului – Judeţul Valcea şi SC Cosval Trans SRL au fost încheiate contractele nr. 5403/15.03.2010 pentru prestări servicii curăţenie şi nr. 5410/15.03.2010 pentru prestarea de servicii de administrare imobil. 

 

Pentru serviciile de administrare imobil preţul iniţial a fost de 1500 lei/lună, fără TVA, iar prin actul adiţional nr. 13041/01.07.2010 preţul a fost redus la 900 lei/lună fără TVA, urmare măsurilor dispuse de Guvern cu privire la reducerea cheltuielilor bugetare. Ambele contracte au fost atribuite prin accesarea catalogului electronic disponibil la adresa www.e-licitatie.ro, potrivit legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.

 

Serviciile de administrare imobil sunt prestate de societatea mai sus menţionată, prin colaboratorul său, Auraş Ţugulan, cu care societatea are încheiat un contract de colaborare. Principalele atribuţii prestate în baza contractului de servicii nr. 5410/15.03.2010 sunt: îndrumă, organizează şi efectuează, după caz, întreaga activitate administrativ gospodărească şi de protocol; asigură funcţionalitatea instalaţiilor electrice, de tâmplărie şi tehnico-sanitare din instituţie; 

 

asigură aprovizionarea cu materiale de întreţinere, piese de schimb, inventar gospodăresc; urmăreşte, coordonează şi verifică modul de asigurare a curăţeniei în cadrul instituţiei, parcare şi pe aleile din jur; confirmă consumurile aparatelor de măsură pentru energia electrică, apă, energie termică, la citirea acestora de către reprezentanţii furnizorilor de utilităţi, aplicând pe facturile emise de către aceştia ştampila cu menţiunea «Confirm pe propria răspundere că bunurile au fost livrate, lucrările executate şi serviciile prestate»;

 

semnalizează operatorul economic care asigură service-ul, eventualele defecţiuni la echipamentele telefonice din instituţie şi semnează procesele verbale de intervenţie; întocmeşte referatele de necesitate pentru aprovizionarea cu materiale şi efectuarea de prestări servicii, în scopul desfăşurării activităţilor administrative; administrează întreg Palatul Administrativ, ţinând evidenţa protocoalelor cu celelalte instituţii care desfăşoară activitate în acest imobil; coordonează activitatea şoferilor şi repartizează autoturismele instituţiei pe traseele de deplasare”. (N.T.)


Leave a Response