|luni, noiembrie 29, 2021
  • Follow Us!

Primarul Ilie Amuzan a realizat trei decontări ilegale de 8 miliarde lei 

• La proiectul „Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord-Oltenia”

Primarul Ilie Amuzan a realizat trei decontări ilegale de 8 miliarde lei

• pentru aceste lucruri, edilul-şef din Călimăneşti riscă o amendă de până la 50 milioane lei vechi

Nicu Trandafir

Iată că în sfârşit cineva cu putere de la Vâlcea a decis să ia taurul de coarne şi să-l ia la purecat pe primarul Ilie Amuzan, cel care de peste 6 ani conduce Primăria Călimăneşti într-un mod abuziv şi fără să dea socoteală nimănui. Astfel, ca urmare a numeroase reclamaţii ale cetăţenilor din oraş, prin Ordinul Prefectului nr. 265/03.05.2010 s-a dispus constituirea unei comisii mixte de control la Primăria oraşului Călimăneşti, verificări care l-au vizat în special pe primarul Ilie Amuzan.

În echipa de control au participat alături de corpul de control, jurişti din cadrul serviciului juridic un reprezentant al DGFP Vâlcea şi un reprezentant al ITM Vâlcea. Tematica de control a cuprins următoarele obiective: control de legalitate; modul de atribuire a contractelor de achiziţie publică; modul în care au fost utilizate fondurile alocate de Guvernul României şi Consiliul Judeţean Vâlcea; modul de respectare a prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat. Verificarea acestor obiective s-a efectuat în perioada 4 mai – 6 mai 2010 la sediul Primăriei Călimăneşti şi pentru fiecare obiectiv în parte a fost încheiată o notă de control.

Astfel, echipa de control a Prefecturii Vâlcea a descoperit că, în cadrul execuţiei bugetare întocmită de către Primăria oraşului Călimăneşti pentru perioada 2008 – 2010, s-au identificat fonduri guvernamentale în sumă totală de circa 12 milioane lei, din care, 7,54 milioane lei lei alocate de către Consiliul Judeţean Vâlcea şi 4,4 milioane lei alocate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru finanţarea diferitelor proiecte de investiţii, dintre care cele mai importante sunt: „Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord-Oltenia”, şi „Dezvoltarea Echilibrată şi Integrată a Staţiunii Călimăneşti-Căciulata”. Sumele alocate de către Consiliul Judeţean Vâlcea au reprezentat rectificări bugetare anuale, iar sumele alocate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului au fost concretizate prin hotărâri de guvern.

Sumele acordate pentru finanţarea investiţiilor au destinaţie precisă

Proiectul „Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord-Oltenia” face parte din programul Phare 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Infrastructurii Regionale. Prin HCL nr. 64/31.10.2007 s-a aprobat asocierea Consiliului Local al oraşului Călimăneşti cu Consiliul Judeţean Vâlcea în vederea implementării respectivului proiect şi prin care Consiliului Local va asigura cofinanţarea proiectului în sumă de 1,6 milioane euro, reprezentând cota de circa 20% din valoarea totată a investiţiei. „În urma verificărilor efectuate s-a constatat că sumele alocate prin rectificări bugetare s-au regăsit în capitolele bugetare ale execuţiei întocmite la nivelul instituţiei publice, iar sumele disponibile rămase în excedentul contului de execuţie au fost reportate în fondul de rulment şi folosite în anul următor cu aceaşi destinaţie, cu aprobarea Consiliului Local.

Din sumele alocate pentru finanţarea proiectului de investiţie, entitatea publică a efectuat, în mod nejustificat (lipsă contract, angajament bugetar şi legal) trei decontări în sumă totală de 798.743 lei, reprezentând contravaloarea împrumutului acordat de către SC Confort SA Timişoara, Primăriei oraşului Călimăneşti. Facem precizarea că SC Confort SA Timişoara este prestatorul lucrărilor pentru obiectivul de investiţii «Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord-Oltenia». Menţionăm că sumele acordate pentru finanţarea investiţiilor au destinaţie precisă, în cazul de faţă – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – şi ca atare nu se pot face alte decontări din contul respectiv.

De asemenea, pentru sumele decontate către SC Confort SA Timişoara cu titlul de împrumut, nu s-au putut prezenta referate de justificare şi note de fundamentare care să motiveze aceste operaţiuni. Conform art. 23, alin (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale «Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale». Nerespectarea acestei prevederi legale, în conformitate cu art. 78 din Legea 273/2006, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 5.000 lei.

Conform art. 13 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor «aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei», prevedere ce se aplică şi în cazul prezent. Din totalul sumelor alocate prin Consiliul Judeţean Vâlcea, suma de 1,7 milioane lei a reprezentat rectificări bugetare anuale, cu alte destinaţii, printre care mai importante fiind: asfaltare drumuri; cheltuieli de personal pentru aparatul propriu şi învăţământ; cheltuieli curente. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că sumele alocate şi prin aceste rectificări bugetare s-au regăsit în titlurile, capitolele şi subcapitolele bugetare ale execuţiei întocmite la nivelul instituţiei publice urmând destinaţia pentru care au fost alocate”, se mai precizează în raportul Corpului de Control al Prefecturii Vâlcea.

Leave a Response