|luni, noiembrie 29, 2021
  • Follow Us!

Primăria Râmnicului a avut în 2009 un excedent bugetar de 92.000 euro 

• În condiţii de criză economică,

Primăria Râmnicului a avut în 2009 un excedent bugetar de 92.000 euro

• „La veniturile reprezentând chirii, redevenţe şi venituri din activităţi, nerealizarea se datorează neîncasării redevenţei din contractul de concesiune cu SC URBAN SA”, se precizează, printre altele, în raportul Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Râmnicului.

Săptămâna trecută, consilierii locali din Râmnicu Vâlcea au aprobat printre altele raportul privind contul de execuţie al bugetului local pe anul 2009. După ultima rectificare, aprobată prin HCL nr. 334/23 decembrie 2009, bugetul Primăriei Râmnicului pe 2009 a ajuns la valoarea totală de 223,8 milioane lei (54 milioane euro) atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli. Excedentul bugetar în sumă de circa 378.000 lei (92.000 euro) înregistrat la data de 31.12.2009. se compune din: 172.000 lei diferenţă între veniturile încasate în cursul anului 2009 şi plăţile efectuate din acestea; 205.705 lei sumă recuperată la bugetul local pe capitole, din finanţările anilor precedenţi, aceasta neregăsindu-se în structura veniturilor bugetare, ci numai la partea de cheltuieli.

Pe parcursul exerciţiului bugetar pentru anul 2009 au fost aprobate nouă rectificări bugetare, din care prin şapte rectificări au fost suplimentate veniturile şi cheltuielile, o rectificare a constat în aprobarea virării de credite de la un capitol la altul, iar o rectificare a constat în diminuarea bugetului ca urmare retragerii sumei de 4,8 milioane lei, repartizată iniţial pentru finanţări din TVA. Prin rectificările aprobate pe parcursul exerciţiului bugetar, bugetul local a fost suplimentat cu peste 10 milioane lei din care 5,42 milioane lei la sursele proprii, 1,5 milioane lei sume primite pentru echilibrare şi 3 milioane lei transferuri cu destinaţie specială primite de la bugetul de stat sau alte administraţii.

Potrivit unui raport realizat de Direcţia Economică din cadrul Primăriei Râmnicului, în structură, pe tipuri şi categorii de venituri, execuţia de casă a veniturilor proprii (încasări realizate) se prezintă după cum urmează: impozit pe proprietăţi de la persoane fizice şi persoane juridice – 30 milioane lei; cote şi sume din unele venituri ale statului – 72 milioane lei; chirii, redevenţe şi venituri din activităţi – 3,8 milioane lei; alte taxe şi contribuţii – 11,37 milioane lei. „Nerealizarea veniturilor proprii la impozitele pe proprietăţi se datorează în principal faptului că multe societăţi au întâmpinat şi întâmpină greutăţi financiare, iar unele sunt în reorganizare judiciară sau au fost declarate insolvabile, în aceste cazuri creanţele urmând a fi recuperate prin lichidatori.

La veniturile reprezentând chirii, redevenţe şi venituri din activităţi, nerealizarea se datorează neîncasării redevenţei din contractul de concesiune cu SC URBAN SA. În ceea ce priveşte execuţia de casă pentru veniturile cu destinaţie specială, până la 31 decembrie 2009, a fost pusă la dispoziţia municipiului suma de 96,1 milioane lei, cu 1,33 milioane lei mai puţin decât a fost prevăzut în buget, nerealizarea localizându-se la sumele din TVA şi transferurile cu destinaţie specială. Finanţarea cheltuielilor bugetului local pe anul 2009 s-a asigurat în proporţie de 55,2% din surse proprii şi 44,7% din sume primite pentru cheltuieli descentralizate şi transferuri speciale. În structură, pe categorii de cheltuieli, resursele bugetului local au fost consumate pentru: cheltuieli de personal – 50,5%, cheltuieli cu bunuri şi servicii, inclusiv reparaţii curente – 22,2%, alte cheltuieli curente – 11,9%, investiţii – 15,3%”, se mai precizează în raportul Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Râmnicului. (P.C.)

Leave a Response