|luni, noiembrie 29, 2021
  • Follow Us!

Medicii vâlceni nu mai vor să acorde concedii medicale 

Speriaţi de amenzi,

Medicii vâlceni nu mai vor să acorde concedii medicale

Anda Vlad

În urma unor controale organizate de Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea, în urma cărora au fost sancţionaţi nu mai puţin de 11 medici, la Vâlcea s-a instalat o adevărată teroare a concediilor medicale. Mulţi medici, care dădeau până acum concedii cu amândouă mâinile se feresc mai nou să mai acorde astfel de hârtii, de teamă să nu plătească din buzunar pentru acest lucru.

Medicii sunt nemulţumiţi

În cursul anului 2009, CAS Vâlcea a plătit concedii medicale în valoare de 9.289.628 de lei, iar de la 1 ianuarie până la 31 mai a.c. alte 6.200.421 de lei, sumele reprezentând onorarea cererilor depuse de angajatori, care includ indemnizaţii de concediu medical şi pentru certificatele eliberate în perioadele anterioare. Medicii de familie se plâng totuşi că aceste controale sunt abuzive şi spun că nu vor mai putea să lucreze cu Casa de Asigurări de Sănătate. Unii medici au luat în calcul şi rezilierea convenţiilor de eliberare de concedii medicale, încheiate cu instituţia.

Sancţiunile în aceste privinţe sunt cuprinse între 5.000 şi 10.000 de lei. „Nu s-a făcut nici un instructaj în această privinţă, iar, de la 1 iunie, avem controale abuzive şi neîntemeiate. Ca preşedinte al Colegiului Medicilor de Familie sunt nemulţumită de atitudinea luată în acest sens. Un coleg a fost amendat pentru că nu a trecut anumite date în registru. Aceste verificări sunt abuzive, iar dacă suntem constrânşi vom decide să nu mai eliberăm concedii medicale.

Sperăm să nu fim nevoiţi să rupem convenţiile semnate cu CAS”, a declarat preşedintele Colegiului Medicilor de Familie, dr. Cristiana Bărăgănescu. Medicii susţin că sunt amendaţi pentru greşeli pe care habar n-au că le-au făcut, pentru că nu există încă norme clare. Medicii au mai atras atenţia că, în multe cazuri, amenda reprezintă mai mult decât ceea ce încasează cabinetul de medicină de familie într-o lună. La nivel naţional, în primele trei săptămâni de control al concediilor medicale, reprezentanţii caselor de asigurări de sănătate au depistat 21 de bolnavi care nu se aflau la domiciliu la momentul controlului.

Ilegalităţi în acordarea concediilor

În perioada 19 mai – 4 iunie, reprezentanţii caselor de asigurări de sănătate au efectuat controale în toată ţara, la solicitarea ministrului Sănătăţii, pentru a verifica modul de acordare a concediilor medicale, dar şi eliberarea certificatelor de concediu medical. A mai fost organizat de asemenea o acţiune pentru a aduce la cunoştinţă medicilor şi pacienţilor legislaţia, dar în cea de-a doua etapă s-a pus accent pe controale tematice, pe lege, aplicându-se şi sancţiuni drastice. „În urma controalelor, Fondul Unic de Asigurări de Sănătate a fost suplimentat cu suma de peste 900.000 de lei.

Cu aceşti bani, pe care i-am strâns în trei săptămâni, am putea asigura tratamentul standard pentru aproape 90 de bolnavi de cancer pe an, sau am putea finanţa o lună trei Unităţi de Primiri Urgenţe din spitale de nivel mediu”, a declarat ministrul Cseke Attila. Timp de trei săptămâni au fost verificaţi, la nivel naţional, 1540 de medici care au eliberat certificate de concediu medical, identificându-se abateri de la legislaţia în vigoare în cazul a 336 dintre aceştia. Abaterile au constat în inexistenţa sau neconformitatea unor documente prevăzute de lege.

Mai precis, la fişa pacientului nu au fost anexate declaraţiile acestora privind locul ales pentru verificare, lipsea declaraţia prin care se dovedeşte plata asigurărilor de sănătate sau nu exista ataşată adeverinţa de la angajator, din care să reiasă numărul zilelor de concediu de care pacientul a beneficiat în ultimele 12 luni, au existat certificate completate cu coduri greşite şi certificate medicale care nu erau semnate de beneficiar. Ca urmare, au fost aplicate 222 amenzi contravenţionale în valoare de 859.250 lei, iar 73 de medici au primit avertismente.

Pentru 31 medici, valoarea garantată a punctului a fost diminuată cu 10%. De asemenea, reprezentanţii caselor de asigurări de sănătate au reziliat 28 de convenţii pentru acordarea şi eliberarea certificatelor de concediu medical şi au fost sesizate comisiile de disciplină ale colegiului medicilor pentru 10 dintre cadrele medicale găsite în culpă. Au fost respinse/suspendate de la plată 51 de certificate medicale, 30 dintre acestea având ca şi consecinţă nerespectarea legislaţiei în vigoare. În Vâlcea, dintre cei 29 de medici controlaţi, 11 au primit amenzi care au cumulat 23.000 de lei.


Medicii sunt obligaţi să-şi facă datoria în continuare

Reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea au apreciat însă că medicii nu pot boicota eliberarea concediilor medicale în cazul în care cererile venite din partea asiguraţilor sunt întemeiate şi că legea îi obligă în acest sens să-şi facă datoria.  „În legătură cu faptul că medicii ar lua în calcul posibilitatea sistării eliberării certificatelor medicale datorită faptului că sunt supuşi la presiuni, controale şi amenzi din partea sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 7 din Ordinul nr. 265/408 din 1 aprilie 2010, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010 (text în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2010), furnizorul de servicii medicale are obligaţia de a acorda servicii medicale de profilaxie, prevenţie, curative, de urgenţă şi de suport (eliberare de certificate de concediu medical) în limita competenţei profesionale; să completeze corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, respectiv cele privind evidenţele obligatorii, cele cu regim special şi cele tipizate. De asemenea, este obligat să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate; să asigure eliberarea actelor medicale, în condiţiile stabilite.

Acţiunile de control se desfăşoară de reprezentanţii autorizaţi ai Casei de Asigurări de Sănătate în condiţii strict legale şi pe baza unei tematici precise. Ele sunt menite să stopeze abuzurile şi ilegalităţile, implicit alocarea de resurse în scopuri care nu se justifică şi împovărează bugetul”, precizează directoarea CAS Vâlcea, Rodica Mărginean. „Persoanele îndreptăţite să primească concedii medicale nu sunt şi nu vor fi în nici un caz afectate de aceste controale, deoarece medicii nu pot renunţa la această obligaţie decât cu preţul rezilierii contractului de furnizare a serviciilor, încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate”, se mai precizează în comunicat.

Leave a Response