|vineri, ianuarie 21, 2022
  • Follow Us!

Primarul Ionel Dragu are în execuţie sau pregătire 10 proiecte care vor schimba faţa comunei 

• În localitatea Măldăreşti,

Primarul Ionel Dragu are în execuţie sau pregătire 10 proiecte care vor schimba faţa comunei

Profesionalismul, onestitatea şi francheţea au făcut din Ionel Dragu un primar model. Locuitorii comunei Măldăreşti când vin şi dau mâna cu primarul lor, identifică în acesta un sprijin care le dă încredere. Şi pentru anul 2010 sunt prevăzute proiecte notabile pentru locuitorii celor patru sate, câte numără comuna, precizează Ionel Dragu.

Printre proiectele propuse sau în curs de execuţie în comuna Măldăreşti amintim: „Reabilitare şi asfaltare drum comunal DC 139 (3 km) şi construire pod în comuna Măldăreşti”, obiectiv realizat prin Programul privind pietruirea drumurilor comunale conform HG 577/1997; „Asfaltare  DC 140 Măldăreşti de Jos – Măldăreşti de Sus (5,5 km) comuna Măldăreşti”, în cadrul Programului privind pietruirea, reabilitarea, şi asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/1997;

„Reabilitare şi extindere reţelei de alimentare cu apă şi înfiinţarea unei reţele de canalizare şi staţie de epurare în comuna Măldăreşti”, aprobat prin H.G. nr. 1517/2009 în cadrul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu care se vor executa în perioada 2009 – 2013, în baza Ordonanţei nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor; „Consolidare şi reabilitarea Şcolii cu clasele I – VIII din comuna Măldăreşti”, proiect derulat prin Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării în baza Legii 439/27.10.2003 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003 şi a Hotărârii 1708/17.12.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii şcolare;

„Proiectare şi executie, extindere, supraetajare şi modernizare sediu Primărie Comunei Măldăresti, judetul Vâlcea”, întocmit conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Măldăreşti nr. 46/28.11.2008; „Proiectare şi execuţie Biserica Creştin Ortodoxă cu hramul Sfantul mare Mucenic Dimitrie Izvoratorul de Mir şi Sfântul Ioan Botezatorul în satul Măldăreşti de Jos”, conform Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor  religioase recunoscute din România; „Proiectare şi execuţie modernizare clădire Dispensar Uman (înlocuire şarpantă, învelitoare şi tâmplîrie  etaj)”; „Extindere reţea de medie şi joasa tensiune în comuna Maldaresti”, în cadrul Programului „Electrificare 2007-2009”, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 328/2007; „Proiectare şi execuţie sens giratoriu in centrul civic al comunei Maldaresti”. (Octavian Avram)

Leave a Response