|luni, decembrie 5, 2022
  • Follow Us!

Reorganizarea Complexului Muzeal Măldăreşti stă în pixul ministrului Culturii 

Reorganizarea Complexului Muzeal Măldăreşti stă în pixul ministrului Culturii

S-a mai consemnat că, în cursul lunii aprilie, Consiliul Local Măldăreşti a aprobat o hotărâre prin care Complexul muzeistic din localitate era trecut în domeniul şi proprietatea administraţiei locale. În urma acestui gest, reprezentanţii PNL şi, în special senatorul Emilian Frâncu, au solicitat ministrului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Cultural Naţional, Theodor Paleologu, să întreprindă de urgenţă măsuri pentru remedierea situaţiei, subliniind faptul că hotărârea luată de Consiliul Local Măldăreşti este un act abuziv, adoptat cu încălcarea legislaţiei în vigoare.

Ministrul Culturii a precizat în cadrul unui răspuns la interpelarea senatorului vâlcean următoarele: „Potrivit celor semnalate de dumneavoastră, Consiliul Local al Comunei Măldăreşti şi-ar fi atribuit abuziv, aprobând un proiect de hotărâre, Complexul Muzeal Măldăreşti, alcătuit din Cula Greceanu, Cula Duca şi Casa Memorială I.G. Duca. Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional nu a fost informat cu privire la modificări ale situaţiei juridice a monumentelor istorice «Ansamblul Culei Duca» şi «Ansamblul Culei Greceanu», conform reglementărilor legislaţiei în vigoare în domeniul protejării monumentelor istorice. Urmare solicitării noastre de a ne fi comunicate informaţii privind obiectul interpelării.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Vâlcea ne-a făcut cunoscut faptul că, în realitate, prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Măldăreşti nr. 25/13.04.2009 se aprobă solicitarea acordului privind trecerea în administrarea comunei Măldăreşti din administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea a imobilelor Cula Duca, casa Duca, terenul aferent acestora şi colecţiile ce aparţin celor două imobile, în scopul înfiinţării Muzeului Măldăreşti, în subordinea Consiliului Local Măldăreşti. Consiliul Judeţean Vâlcea nu a dat curs acestei solicitări, Complexul Muzeal Măldăreşti fiind în continuare secţie a Muzeului Judeţean Vâlcea.

De asemenea, precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, orice reorganizare a muzeelor sau colecţiilor publice de drept public care se află în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale se aprobă prin hotărâre a autorităţilor publice tutelare, cu votul a jumătate plus unu din numărul total de consilieri, cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor. În concluzie, în situaţia în care, autorităţile administrativ teritoriale vor intenţiona să reorganizeze Complexul Muzeal Măldăreşti, aceasta se va putea realiza numai cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, organismul ştiinţific consultativ şi de avizare în domeniu al Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional”.
 (P.C.)

Leave a Response