|marți, ianuarie 19, 2021
  • Follow Us!

Aproape jumătate din populaţia judeţului nu are acces la reţeaua de apă 

• Trăim în continuare ca în Evul Mediu

Aproape jumătate din populaţia judeţului nu are acces la reţeaua de apă

• pentru dublarea acestui procent, autorităţile statului trebuie să găsescă urgent fonduri de peste 300 milioane de euro

Autorităţile administraţiei publice judeţene au elaborat săptămâna trecută o strategie judeţeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de alimentare cu apă şi apă uzată. În esenţă, potrivit acestui document, se prevede acoperirea a 85% din localităţile judeţului Vâlcea cu reţele de alimentare cu apă până în anul 2011, lucru ce presupune investiţii totale de peste 300 milioane euro. În prezent dispun de sisteme centralizate de distribuţie a apei potabile doar 49 localităţi din care: 2 municipii, 9 oraşe şi 38 localităţi rurale, reprezentând 55% din numărul total al localităţilor.

Reţeaua de distribuţie  însumează peste 1.225 km (550 km în mediul urban  şi 675 km în mediul rural). Municipiul Rm. Vâlcea şi localităţile Brezoi, Călimăneşti, Dăeşti (parţial), Bujoreni (parţial) şi Ocnele Mari au ca sursă principală de alimentare cu apă captarea Brădişor cu un debit de 1200 litri/s, sistemul de alimentare cu apă fiind compus dintr-o staţie de tratare a apei la Valea lui Stan cu o capacitate de 1200 l/s, o aducţiune în lungime de 52,8 km.

În schimb, localităţile Drăgăşani, Băile Govora, Bălceşti (parţial), Berbeşti, Budeşti  (parţial), Buneşti, Fărtăţeşti, Grădiştea, Lădeşti, Lăpuşata, Mateeşti (parţial), Orleşti (parţial), Păuşeşti, Pietrari, Popeşti, Şirineasa, Ştefăneşti, Slătioara, Stroeşti (parţial), Stoileşti (parţial), Suteşti, Şuşani şi Valea Mare au ca sursă de alimentare cu apă puţuri forate de mare adâncime, iar localităţile Băile Olăneşti, Horezu, Alunu, Bărbăteşti (parţial), Boişoara, Câineni (parţial), Costeşti, Dănicei (parţial), Malaia, Măldăreşti, Mihăeşti (parţial), Milcoiu, Perişani, Roeşti, Sălătrucel (parţial), Titeşti (parţial), Voineasa au captări din surse de suprafaţă. Localităţile Băbeni, Vaideeni şi Vlădeşti au captări mixte (puţuri şi captări de suprafaţă).

Potrivit aceluiaşi document, din totalul de 413.511 locuitori, în judeţul Vâlcea beneficiază de apă potabilă din reţeaua publică 157.513 persoane (38%), din care 131.734 în mediul urban (ceea ce reprezintă 83,6% din populaţia alimentată cu apă şi 70% din populaţia urbană), şi 25.779 în mediul rural (ceea ce reprezintă 16,4% din populaţia alimentată cu apă şi 11,4% din populaţia rurală).

Gradul redus de echipare tehnico-edilitară (staţii de tratare vechi, reţele de distribuţie subdimensionate şi uzate datorită depăşirii de mult timp a duratei normate de exploatare, rezervoare de înmagazinare necorespunzătoare, staţii de pompare cu eficienţă energetică redusă), precum şi extinderea construcţiei de locuinţe în zonele limitrofe localităţilor au dus la scăderea posibilităţii accesului locuitorilor la sistemul centralizat de alimentare cu apă.

Cu toate greutăţile întâmpinate, valoarea investiţiilor în infrastructura serviciilor publice de alimentare cu apă a crescut începând cu anul 2000, atât datorită eforturilor făcute de autorităţile locale din bugetul local, de operatori din surse proprii dar mai ales a atragerii de finanţări externe prin diferite programe. În perioada 2000 – 2006 au fost realizate prin diverse programe de finanţare 21 sisteme centralizate de alimentare cu apă, însumând 443 km reţea de distribuţie şi trei sisteme puse în funcţiune parţial cu o lungime a reţelei de distribuţie a apei în lungime de 19 km.

Prin programul de alimentare cu apă a satelor, finanţat conform HG nr. 687/1997 s-au realizat 191 km de reţea de distribuţie în 10 localităţi (Bălceşti, Buneşti, Lădeşti, Stroeşti, Slătioara, Valea Mare, Vaideeni, Păuşeşti, Pietrari, Vlădeşti), în 36 sate. Prin programul privind pietruirea drumurilor comunale şi  alimentarea cu apă a satelor, aprobat de HG nr. 577/1997, s-au realizat 33 km reţea distribuţie în localităţile Roeşti şi Buneşti în 10 sate, iar prin puneri parţiale în funcţiune, 18,7 km reţea de distribuţie în două localităţi (Dăeşti şi Bujoreni), asigurând alimentarea cu apă a populaţiei din 6 sate. Prin programul SAPARD – alimentare cu apă: 218 km reţea de distribuţie în 10 localităţi (Ştefăneşti, Fârtăţeşti, Şirineasa, Boişoara, Milcoiu, Popeşti, Grădiştea, Lăpuşata, Perişani, Suteşti) şi 64 de sate.

├×inta pentru perioada următoare este asigurarea accesului a 85% din totalul populaţiei la alimentarea cu apă până în anul 2011 (38% în prezent), precum şi asigurarea accesului a 75% din totalul populaţiei la reţeaua de canalizare pânâ în anul 2013 (21% în prezent). Alimentarea cu apă a celor 116.041 locuitori se va realiza integral până în anul 2011, iar debitul mediu asigurat va fi de 170 l/ om şi zi. În condiţiile unei rate constante anuală a investiţiilor  se poate stabili o valoare medie de 25,8 milioane euro.

Necesarul total de investiţii pentru realizarea infrastructurii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare  calculat este următorul: alimentare cu apă şi canalizare în mediul urban – 137 milioane euro, alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural – 167 milioane euro. În total, este vorba de 304 milioane euro, reprezentând o valoare medie anuală de circa 50 milioane euro.

Leave a Response