|marți, ianuarie 25, 2022
  • Follow Us!

Primăria Horezu – servicii mai bune pentru cetăţeni 

Primăria Horezu – servicii mai bune pentru cetăţeni

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, de curând, Primăria oraşului Horezu a înfiinţat Biroul Unic pentru Cetăţeni, creat ca un compartiment distinct în cadrul aparatului de specialitate al primarului, în vederea facilitării accesului cetăţenilor la informaţie şi la serviciile administraţiei publice locale.

Biroul Unic pentru Cetăţeni este o structură nouă în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi are drept scop de a apropia autoritatea publică de cetăţean, chiar mai mult, de a face ca funcţionarul public să depindă de cetăţean, pentru că aici cetăţeanul este persoana care comunică dorinţele sale funcţionarului public, menirea acestuia fiind să le trateze într-o manieră profesionistă.

Principalul scop al Biroului Unic pentru Cetăţeni este acela de a apropia cetăţeanul de autoritatea publică şi autoritatea publică de cetăţean şi de a-i reda acestuia încrederea că activitatea autorităţii publice se desfăşoară în sprijinul său.
   
Biroul Unic pentru Cetăţeni este situat în sediul Primăriei oraşului Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7, la intrarea principală, unde într-un mod agreabil şi profesionist, cetăţenii obţin informaţii complete necesare rezolvării problemelor în cel mai scurt timp, înregistrează sesizările în legătură cu aplicarea legilor şi activitatea administraţiei publice locale, fac înscrieri la audienţe, obţin formularele necesare pentru orice procedură birocratică şi beneficiază de asistenţă pentru completarea acestora, înregistrează documente şi cereri şi obţin actele solicitate, beneficiază de îndrumare spre celelalte servicii ale primăriei, primesc informaţii despre nivelul impozitelor şi taxelor anuale şi le achită prin intermediul reprezentantului Serviciului impozite şi taxe din cadrul biroului.
   
Ca o alonjă a Biroului Unic pentru Cetăţeni, Primăria a organizat Puncte de lucru în satele aparţinătoare: Romanii de jos, Romanii de sus, Romanii de sus – Săliştea, Râmeşti, Tănăseşti şi Urşani, funcţionarea acestora asigurându-se cu personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care, de luni şi până vineri, inclusiv, între orele 10,00 – 13,00, transmit informaţii, primesc cereri şi dosare de la cetăţeni pentru eliberarea unor documente şi obţinerea unor drepturi, se informează şi informează conducerea primăriei despre problemele comunităţii, încasează impozitele şi taxele locale, etc.
   
Începând din data de 27 iulie a.c., în fiecare din zilele de duminică ce vor urma, se vor desfăşura întâlnirile cu cetăţenii pe sate. Duminică, 27 iulie 2008, vor avea loc întâlniri cu cetăţenii din satele Tănăseşti, orele 13,30 şi Urşani, orele 15,30. Tema întâlnirilor: informare reciprocă administraţie – cetăţeni asupra problemelor comunităţilor respective şi alegerea delegaţilor săteşti.

Conducerea primăriei este deschisă oricăror sugestii şi propuneri venite din partea cetăţenilor, împreună făcând din oraşul nostru un oraş curat, civilizat şi apreciat.  

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi: Blidaru Vasile – Referent Relaţii cu publicul Primăria Horezu – telefon 0250.860.190 ; 0766.330857, e-mail:   primaria@horezuonline.ro  

Leave a Response