|joi, iunie 21, 2018
  • Follow Us!

Obligaţiile de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit 

anaf

În temeiul prevederilor art.81 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în caz de inactivitate temporară sau în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de necesităţile administrării obligaţiilor fiscale. Asupra termenelor şi condiţiilor va decide organul fiscal potrivit competenţelor aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Procedura privind acordarea regimului de declarare derogatoriu a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1221/2009.

Având în vedere faptul că pot apărea situaţii în care, pe perioada regimului de declarare derogatoriu, în sarcina contribuabilului, pot fi instituite noi obligaţii declarative pentru impozite, taxe şi contribuţii datorate la bugetul de stat, este necesară completarea procedurii cu dispoziţii referitoare şi la aceste situaţii (ex. impozitul pe construcţii).

Astfel, prin prezentul proiect de ordin, se propune modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1221/2009, prin introducerea unei dispoziţii privind încetarea regimului de declarare derogatoriu începând cu luna în care, potrivit legii, în sarcina contribuabilului sunt instituite noi obligaţii declarative pentru impozite, taxe şi contribuţii datorate la bugetul de stat.

Leave a Response