|joi, aprilie 26, 2018
  • Follow Us!

CJ Vâlcea a aprobat contul de execuţie a bugetului local pe anul trecut, cu un excedent de 6 milioane euro 

Consiliul-Judetean-Harghita

 

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat recent contul de execuţie a bugetului local al judeţului Vâlcea, a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi contul de execuţie al împrumuturilor interne, pe anul 2014. În contul de execuţie al bugetului propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2014 s-au înregistrat venituri totale de 287,38 milioane de lei şi cheltuieli totale (plăţi nete) de 261,18 milioane de lei, rezultând un excedent bugetar de 26,2 milioane de lei (6 milioane de euro), care, potrivit Ordinului Ministrului finanţelor publice nr. 1780 din 19 decembrie 2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind închiderea exerciţiului bugetar al anului 2014, s-a virat în excedentul bugetului local. Veniturile fundamentate în bugetul propriu al judeţului Vâlcea, pe anul 2014, au fost utilizate atât pentru finanţarea activităţii aparatului propriu cât şi pentru activităţile serviciilor şi instituţiilor publice de interes judeţean. La data de 31 decembrie 2014 s-au încasat venituri totale în valoarea de 287,38 milioane de lei, înregistrându-se un procent de realizare de 71%, faţă de nivelul programat pe anul 2014. Pe secţiuni, veniturile au fost încasate după cum urmează: la secţiunea de funcţionare, s-au încasat venituri în procent de 104%, înregistrându-se o depăşire de 6,7 milioane de lei faţă de programul aprobat pe anul 2014; la secţiunea de dezvoltare, s-au încasat venituri în procent de numai 45%, influenţate fiind, în principal, de sumele acordate în cadrul programelor pentru proiectele finanţate din fonduri nerambursabile. În structură, pe categorii de venituri, realizarea acestora se prezintă astfel: 40,22 milioane de lei, reprezintă cote şi sume defalcate din impozitul pe venit realizate în procent de 103%; 83,58 milioane de lei reprezintă sume defalcate din TVA, realizate în procent de 98%; 897.200 lei, taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau desfăşurarea de activităţi, realizate în procent de 124%; 2,44 milioane de lei reprezintă venituri din proprietate, (concesiuni şi închirieri şi venituri din dividende), realizându-se în procent de 82% faţă de prevederile bugetare aprobate; 4.324 lei, venituri din prestări servicii şi alte activităţi; 11.454 lei, venituri din amenzi, penalităţi şi confiscări; 1 milion lei, diverse venituri; 1.300 lei venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice; 117 milioane de lei reprezintă subvenţii de la bugetul de stat realizate în procent de 74%; 42 milioane de lei reprezintă fonduri primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări realizate în procent de 35%.

(Petre Coman)

Leave a Response