|marți, aprilie 24, 2018
  • Follow Us!

CJ Vâlcea a renunţat la dreptul de preempţiune referitor la cumpărarea unui monument istoric din Alunu 

Consiliul-Judetean-Harghita

Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat recent propunerea de renunţare la dreptul de preempţiune referitor la cumpărarea monumentului istoric „Conacul Săndulescu”, situat în comuna Alunu. Prin cererea înregistrată la CJ Vâlcea, proprietarele Săndulescu Gabriela şi Isbăşescu Alina Lia au comunicat intenţia de înstrăinare a imobilului „Conacul Săndulescu”, situat în comuna Alunu. În conformitate cu prevederile din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preempţiune al statului român, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice decentralizate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unităţilor administrativ-teritoriale, sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării. În data de 13 mai 2015, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vâlcea a comunicat că nu îşi exercită drepul de preempţiune pentru imobilul „Conacul Săndulescu” şi transferă acest drept al statului către autorităţile publice locale. În conformitate cu prevederile din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, Consiliul Judeţean Vâlcea îndeplineşte atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului şi atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului. Potrivit prevederilor din Legea nr. 422/2001, protejarea monumentelor istorice este parte componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă economico-socială, turistică, urbanistică şi de amenajare a teritoriului la nivel naţional şi local. În situaţia în care, Consiliul Judeţean Vâlcea avea intenţia de a-şi exercita dreptul de preempţiune asupra imobilului, proprietarele au propus o valoare de vânzare de 20.000 euro. Numai că reprezentanţii CJ Vâlcea au considerat că nu este necesară şi oportună achiziţionarea imobilului deoarece, nu dispune de fondurile necesare achiziţionării acestuia şi nici nu sunt prevăzute astfel de fonduri în bugetul propriu al judeţului Vâlcea, potrivit prevederilor din Legea nr. 422/2001.

Leave a Response