|vineri, aprilie 27, 2018
  • Follow Us!

Psihologul Daniela Calotă, cooptată în Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vâlcea 

spital_romania

 

 

Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 mai 2015, a aprobat, cu 26 de voturi pentru, completarea componenţei Comisiei Judeţene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vâlcea, cu psihologul Calotă Elena Daniela. În aceste condiţii, Comisia are următoarea componenţă: dr. Constantin Nicoleta – preşedinte, dr. Mihaela Zgăbăruş, Dumitru Zamfira, Daniela Calotă şi Adriana Daniela Iacob – membri. Prin Hotărârea nr. 93 din 31 martie 2015, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat reorganizarea Comisiei Judeţene de Evaluare a Persoanelor Adulte cu handicap Vâlcea, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Potrivit dispoziţiilor din acest act normativ, Comisia de evaluare este organ de specialitate al consiliului judeţean, după caz, al consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, cu activitate decizională în materia încadrării persoanelor adulte în grad şi tip de handicap şi are următoarea componenţă: preşedinte – un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină internă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical; un medic de specialitate expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină de familie sau un medic de medicină generală, propus de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti; un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap; un psiholog; un asistent social. În scopul reorganizării Comisiei de evaluare, Consiliul Judeţean Vâlcea a solicitat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea, Asociaţiei Psihologilor Vâlcea, Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România (CNASR) – Sucursala Vâlcea, să-şi desemneze câte un reprezentant în Comisia Judeţeană de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Vâlcea. De asemenea, Consiliul Judeţean Vâlcea a solicitat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea să procedeze la organizarea unei întâlniri cu reprezentanţii Asociaţiei Nevăzătorilor din România – Filiala Vâlcea, Asociaţia Surzilor Râmnicu Vâlcea, Societatea Naţională Independentă a Handicapaţilor din România şi ai altor reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap, în vederea desemnării unui reprezentant care să facă parte din această comisie. Cu toate că psihologul desemnat de Colegiul Psihologilor din România – Filiala Vâlcea, prin adresa nr.14847/R din 15 octombrie 2014 nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a face parte din Comisia Judeţeană de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Vâlcea, Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 93 din 31 martie 2015 a fost transmisă Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice care a solicitat modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 93 din 31 martie 2015, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Urmare acestui fapt, Consiliul Judeţean Vâlcea a solicitat Colegiului Psihologilor din România – Filiala Vâlcea în data de 28 aprilie 2015, desemnarea cât mai urgentă a unui psiholog în Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vâlcea. Colegiul Psihologilor din România – Filiala Vâlcea, prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 7726 din 11.05.2015 a propus-o ca membru în Comisia de evaluare, pe Calotă Elena Daniela, psiholog. Precizăm că hotărârea CJ Vâlcea, împreună cu expunerea de motive şi cu raportul de specialitate şi cu Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 93 din 31 martie 2015, va fi înaintat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(Petre Coman)

Leave a Response