|joi, ianuarie 20, 2022
  • Follow Us!

Şcoala nr. 10 din Râmnicu Vâlcea va purta denumirea Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”, în urma unei decizii a Consiliului Local 

Scoala 10 Mihai Eminescu

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 noiembrie 2021, a aprobat schimbarea denumirii unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială nr. 10 Râmnicu Vâlcea în Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Râmnicu Vâlcea, începând cu anul şcolar 2022-2023. În reţeaua şcolară pentru anul şcolar 2021-2022 a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Râmnicu Vâlcea figurează şi Şcoala Gimnazială nr. 10, ca unitate de învăţământ cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Luceafărului nr.7.

Prin adresa nr. 1844/21.09.2021, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 35878 din 21.09.2021, Şcoala Gimnazială nr.10 ne-a înaintat hotărârea consiliului de administraţie nr. 14 din 12.07.2021 prin care s-a aprobat schimbarea denumirii şcolii din Şcoala Gimnazială nr.10 Rm. Vâlcea în Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rm. Vâlcea. Ulterior, urmare a solicitărilor Primăriei municipiului unitatea de învăţământ a revenit aducând în completare Memoriul justificativ privind schimbarea denumirii acestei unităţi de învăţământ, precum şi Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 20 din 27 septembrie 2021 adoptată în conformitate cu prevederile legale.

Prin Ordinul ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6564/2011 a fost aprobată procedura de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar. Potrivit prevederilor art. 5 din metodologie, procedura de atribuire a unui nume unităţii de învăţământ preuniversitar de stat şi particular se realizează după cum urmează: pe parcursul anului şcolar, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ stabileşte propunerea privind denumirea unităţii de învăţământ începând cu anul şcolar următor şi înaintează solicitarea, însoţită de fundamentarea necesară, spre aprobare, administraţiei publice locale sau judeţene, după caz, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare; atribuirea de denumire pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular se realizează de către consiliile locale, prin hotărâre, pentru unităţile de învăţământ din raza lor teritorială; pentru unităţile de învăţământ liceal special şi postliceal special atribuirea de denumire se realizează prin hotărâre de către consiliile judeţene/consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; atribuirea de denumiri de către instituţiile menţionate se va realiza şi cu respectarea prevederilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Leave a Response