|luni, iulie 26, 2021
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean va aloca noi fonduri pentru creşterea siguranţei pacienţilor la Spitalul de Urgenţă, precum și la Spitalul din Mihăeşti 

Spitalul Judetean Valcea

 

Vineri, 9 aprilie 2021, Consiliul Judeţean Vâlcea va decide alocarea sumei de 350.000 lei, din excedentul bugetului local, în vederea elaborării studiilor de oportunitate şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţiile propuse prin două proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, respectiv: 175.000 lei pentru proiectul „Creşterea siguranţei pacienţilor în Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea”; 175.000 lei, pentru proiectul „Creşterea siguranţei pacienţilor în Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăeşti”. În cadrul celor două proiecte, se finanţează realizarea de investiţii în spitalele publice din sistemul sanitar de stat, în contextul consolidării infrastructurii medicale pentru a face faţă provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19, respectiv: instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, şi de detectare semnalizare şi alarmare în cazul depăşirii concentraţiei maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creşterea gradului de securitate la incendii; reabilitarea sau extinderea infrastructurii electrice, de ventilare şi tratare a aerului, precum şi infrastructura de fluide medicale.

Având în vedere nevoile identificate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea şi de Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăeşti, care pot fi finanţate prin cele două proiecte, vă propun alocarea din excedentul judeţului a sumei totale de 350.000 lei, pentru elaborarea studiilor de oportunitate şi a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţiile propuse prin cele două proiecte. Suma de 350.000 lei, se asigură prin redistribuire de la proiectul „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea”.

(Petre Coman)

Leave a Response