|marți, septembrie 27, 2022
  • Follow Us!

Consiliul Judeţean, convocat în ședință să aprobe rectificarea bugetului propriu și a bugetelor unor societăți din subordine 

Consiliul Judetean Valcea

 

Luni, 28 octombrie, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, cu următoarea ordine de zi: rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 2 din 31 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare; rectificarea Bugetului propriu al judeţului Vâlcea si a Listei obiectivelor de investitii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, a Bugetelor unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, precum şi a Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri judeţene, pe pe anul 2019; rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli ai Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2019; rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii PRELCET S.A. Râmnicu Vâlcea, pe anul 2019 şi estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2020 si 2021; aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea; aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea; modificarea statului de funcţii al Muzeului Judeţean “Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea; aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoeşti; atribuirea pe o perioadă de 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii atribuirii până la organizarea licitaţiilor electronice în Sistemul Informatic, dar nu mai mult de 12 luni, a traseelor judeţene, precum şi eliberarea licenţelor de traseu pentru traseele judeţene ofertate în şedinţa de atribuire din data de 10 octombrie 2019, operatorilor de transport rutier declaraţi câştigători; declararea de interes public judeţean şi darea în administrare a unui bun imobil; darea în administrare Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Vâlcea a unor spaţii situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Nicolae Iorga, nr. 20, în suprafaţă de 110 mp care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea; modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 220 din 26 noiembrie 2018; modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea; desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni; desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale Speciale Bistriţa; desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vâlcea; desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Vâlcea în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea; aprobarea deplasării domnului Valer Tudor, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea, în oraşul Dura, Palestina, în perioada 04 – 06 noiembrie 2019.

Leave a Response