|luni, septembrie 20, 2021
  • Follow Us!

Proiect de 2,85 milioane euro privind modernizarea infrastructurii rutiere din municipiul Râmnicu Valcea 

Mircea-Gutau-19.07.2019

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 septembrie 2019, a aprobat proiectul „Lucrări de întreținere și reparaţii curente a infrastructurii rutiere din municipiul Râmnicu Vâlcea”, derulat şi finanţat prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii Locale, în valoare 13.411.904 lei (2,85 milioane de euro). S-a mai aprobt contributia proprie la proiect în suma de 13.411.904 lei (inclusiv TVA), sumă ce urmează a fi rambursată anual, pe o perioadă de 20 de ani. Urmărirea lucrărilor ce se vor realiza în cadrul proiectului se va face de către Direcţia Administrării Domeniului Public, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local. S-a împuternicit primarul municipiului Râmnicu Vâlcea să semneze contractul de finanţare ce se va încheia între Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru acordarea unei finanţări din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii în vederea realizării proiectului.

În lista proiectelor aprobate pentru finanţare din FDI prin Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie si Prognoza nr. 267/17.09.2019 a fost aprobata suma de 13.411.904 lei pentru obiectivul de investitii „Lucrări de intretinere si reparaţii curente a infrastructurii rutiere”. Obiectivul specific al proiectului il reprezintă aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători pentru categoria de drum existenta, respectiv intretinerea si repararea a 18,5 km pentru un număr de 17 artere de circulaţie de pe raza municipiului Ramnicu Valcea. Ulterior sumele se vor restitui anual, pe o perioada de 20 de ani conform calculul contribuţiei proprii la FDI al municipiului Ramnicu Vâlcea în perioada 2019-2039. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează la bugetul de stat reprezentând contribuţia proprie la proiect.

(Petre Coman)

Leave a Response