|joi, august 5, 2021
  • Follow Us!

Legătura Râmnicului cu viitoarea autostradă Sibiu-Pitești, tot mai aproape de realizare 

2018_02_13_0_1_autostrada-sibiu-pitesti_72078

 

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, în calitate de solicitant, a elaborat și depus in data de 26 iunie 2019 aplicația de finanțare pentru proiectul “Elaborare Studiul de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Realizare Conexiune DN73C cu Autostrada Sibiu-Pitești (Nod Tigveni) și Modernizare DN73C (legătura cu Râmnicu Vâlcea)” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1 – Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Componenta 1, Obiectiv Specific 1.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutiră TEN-T centrală. Obiectivul general al proiectului, este de a spori eficiența tehnico-economică a rețelei de transport din România și de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteza de călătorie, îmbunătățind de asemenea conectivitatea la nivel regional și condițiile traficului de mărfuri ce va fi asigurat prin drumul național DN73C, respectiv drumul de legătură ce asigură conexiunea cu Autostrada Sibiu-Pitești, în zona Tigveni (mai exact a nodului rutier de la Tigveni). Rezultatele așteptateale proiectului sunt: realizarea Studiului de Fezabilitate; realizarea Proiectului Tehnic de Execuție. Valoarea totală a  proiectului este de 4.729.438,32 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-3.419.404,30 lei, 15% contribuția proprie-603.424,29 lei, restul de 706.609,73 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA. Durata proiectului este de 19 luni.

Leave a Response