|marți, august 3, 2021
  • Follow Us!

Acord de parteneriat între Primăria Călimăneşti şi Parohia Jiblea Nouă pentru susţinerea proiectului „Şcoala de Vară” 

primar Constantinescu Calimanesti

 

Luna trecută, Consiliul Local Călimănești a adoptat acordul de parteneriat între Primăria Călimăneşti şi Parohia Jiblea Nouă, în vederea susţinerii proiectului educaţional „Şcoala de Vară”, ce va avea loc în perioada 2-15 iulie 2019. În aprilie, Consiliul  Parohial al Parohiei Jiblea Nouă, reprezentată prin preot paroh Manu Cristian Dumitru, din dorinţa de a oferi elevilor o altfel de vacanță, prin angrenarea lor în diverse activităţi educaţionale, propune încheierea unui parteneriat, în vederea inițierii proiectului educaţional “Şcoala de Vară” , în perioada 2-15 iulie, care are ca scop principal atragerea unui grup de 30 de copii din comunitatea locală în diverse activităţi educaţionale care vizează viaţa socială, civică, morală şi religioasă. Proiectul îşi propune să contribuie la dezvoltarea conștiinței și a conduitei morale a  copiilor,  prin implicarea  acestora  în diverse  activităţi precum religie, istorie, limbă şi comunicare, educaţie civică şi pentru sănătate, muzică, pictură, activități care vor contribui la construirea unui sistem de valori spirituale, etice , estetice în rândul copiilor și care vor fi coordonate de către cadre didactice sau voluntari care stăpânesc anumite abilităţi pe care le pot încuraja şi dezvolta: capacitatea de colaborare şi de lucru în echipă; stimularea gândirii critice; capacitatea de luare a deciziilor; aptitudinile artistice; capacitatea de comunicare şi colaborare efectivă între copii-părinţi-profesori-comunitatea locală. Organizarea unor astfel de activităţi, prin încheierea de parteneriate educaţionale cu alte instituţii de profil (şcoală, biserică, organizaţii şi fundaţii), sunt oportune pentru a descoperi şi cultiva talente care să fie promovate la nivel de localitate prin implicarea lor în cadrul evenimentelor culturale derulate de Primăria oraşului Călimăneşti, conform Planului de activităţi al Serviciului Turism, Cultură, Agrement, pentru anul 2019, aprobat prin H.C.L. nr. 111/27.12.2018. În cadrul proiectului educaţional „Şcoala de Vară”, Primăria își asumă următoarele responsabilităţi: asigură, în limita sumei de 3.000 lei, costurile privind achiziţionarea materialelor didactice şi de lucru: rechizite, pânze, pensule, vopsele; suportă costurile de transport în vederea organizării unei excursii tematice, la care vor participa membri activi ai Școlii de vară; participă nemijlocit şi respectă calendarul desfăşurării activităţilor; comunică în timp util orice modificare apărută în derularea activităţilor.

Leave a Response