|miercuri, august 4, 2021
  • Follow Us!

Primarul din Olăneşti, Sorin Vasilache, va extinde reţeaua de apă potabilă și pe strada Cheii 

primar Vasilache Olanesti Tibi Pirnau

 

În acest an, primarul oraşului Băile Olăneşti, Sorin Vasilache, va continua şi asfaltarea străzilor care au mai rămas, precum şi introducerea reţelei de apă pe strada Cheii. Prin Hotărârea nr. 104/2018, Consiliul Local al oraşului Băile Olăneşti a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, amenajarea si transformarea imobilului situat pe strada Băilor, nr. 22 A, Băile Olăneşti, judeţul Valcea, în grădiniţă cu program prelungit”, la suma de 213.000 lei finanțată din bugetul local. Primarul oraşului Băile Olăneşti, Sorin Vasilache, anunţă că prin Decizia nr. 88/2018, Consiliul Local Băile Olăneşti a aprobat reapartizarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei cu titlul de ajutor financiar către Parohia Băile Olăneşti, sumă ce va fi utilizată pentru conservarea, amenajarea şi întreţinerea clădirilor Bisericii Izvorul Tămăduirii din oraşul Băile Olăneşti. Documentele justificative privind decontarea sumei alocate vor fi transmise la compartimentul Buget-contabilitate din cadrul Primăriei oraşului Băile Olanesti la momentul fiecărei operaţiuni privitoare la efectuarea lucrărilor de conservare, amenajare şi întreţinere a clădirilor din cadrul Bisericii Izvorul Tămăduirii. La data de 26 noiembrie 2018, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat acordul de parteneriat cu Primăria Olăneşti, precum şi documentaţia tehnico-economică, faza DALI şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea infrastructurii de turism în oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea”, la valoare de circa 5 milioane de euro cu TVA. Prin proiect se propune reabilitarea a 4 străzi şi modernizarea/amenajarea a 2 parcuri din staţiunea Băile Olăneşti. Terenurile care fac obiectul proiectului fac parte din domeniul public al judeţului Vâlcea, după cum urmează: strada Tudor Vladimirescu: suprafaţă – 24.786 mp, conform Hotărârii Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti nr. 68/24.08.2018; strada Mihai Eminescu (zona Izvor 24 – intersecţie strada Tisa): suprafaţă – 9.395 mp, aflată în domeniul public; strada Comanca suprafaţă – 12.500 mp, aflată în domeniul public; strada Glodeanu suprafaţă – 12.000 mp aflată în domeniul public; Parcul Parâng – situat pe strada Livadia, având o suprafaţă de 6.700 mp, aflat în domeniul public (poziţia nr. 3) potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.362/2001; Parcul Poşta – situat pe Aleea Castanilor, având o suprafaţă de 4.800 mp, aflat în domeniul public (poziţia nr. 6).

Leave a Response