|sâmbătă, mai 21, 2022
  • Follow Us!

Moștenire a senatorului Florin Cîțu: 75 HECTARE DE PĂDURE taman în Voineasa 

7450570-mediafax-foto-alexandra-pandrea

 

 

Dacă stai și consulți declarația de avere a liberalului Florin Cîțu, cel mai „vocal” senator și lider la Grupului din Senat al PNL, constați că acest deține un adevărat imperiu imobiliar în Vâlcea, compus din peste 75 HECTARE DE PĂDURE taman în Voineasa. Acesta menționează că le-a primit drept moștenire de la părinții săi, Elena și Vasile Cîțu, în anul 2013, adică la puțin timp după ce au fost puși în posesie cu 50 ha pădure de către Comisia Locală de Fond Funciar Voineasa. Printr-o notificare adresată la sfârşitul lunii ianuarie 2013 Comisiei Locale de Fond Funciar Voineasa, soţii Elena şi Vasile Cîţu au solicitat, printre altele, să se dispună, de îndată, să se întocmească procesele-verbale de punere în posesie, cu suprafaţa de 50 ha teren cu vegetaţie forestieră, conform hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile pe care le-au obţinut în instanţele de judecată. Prin adresa nr. 673 din 11 februarie 2013, Ocolul Silvic Voineasa a transmis Comisiei locale de fond funciar Voineasa următoarea înştiinţare: „În urma Sentinţei civile nr. 3323/2012 a Judecătoriei Brezoi şi a Deciziei civile nr. 1214/R/2012 a Tribunalului Vâlcea, rămase definitive, punem la dispoziţia Comisiei locale de fond funciar Voineasa amplasamentul stabilit potrivit raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit de expertul Toma Adrian, după cum urmează UP IV Puru: ua 67% cu suprafaţa de 15,8 ha, ua 70A cu suprafaţa de 6,3 ha, ua 70B cu suprafaţa de 1,6 ha, ua 72 cu suprafaţa de 11,5 ha, ua 73A% cu suprafaţa de 5,5 ha, ua 134 cu suprafaţa de 4,2 ha, ua 135 cu suprafaţa de 5,1 ha. Menţionăm faptul că obligaţia reconstituirii dreptului de proprietate este a Comisiei locale Voineasa, fapt stabilit de către instanţa de judecată”.

(Nicu Trandafir)

Leave a Response