|miercuri, decembrie 1, 2021
  • Follow Us!

Noul termen pentru finalizarea proiectului „Mirajul Oltului” din Călimăneşti, data de 31 decembrie 2018 

mirajul-oltului (1)

 

Vineri, 30 martie, Consiliul Judeţean Vâlcea a decis prelungirea duratei de implementare a proiectului „Mirajul Oltului – extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti-Căciulata” până la data de 31 decembrie 2018. Proiectul a obţinut finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul Major de Intervenţie 5.2. – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice. Contractul de finanţare nr. 1530 a fost semnat în data de 27 aprilie 2011, cu data iniţială de finalizare – 27 februarie 2014. Conform actului adiţional nr 8/2016 data de finalizare a proiectului este 30 iunie 2018. În conformitate cu prevederile Articolului 16 – Modificări şi completări la contract, alin. (1) din Contractul de finanţare nr. 1530/27.04.2011, cu modificările şi completările ulterioare, prelungirea duratei de implementare se poate solicita prin act adiţional cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 2 din contract, respectiv 27 aprilie 2018. Precizăm că: în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului, precum şi asigurării funcţionalităţii investiţiei, în scopul evitării returnării integrale a finanţării nerambursabile acordate; în conformitate cu prevederile Instrucţiunii Ministerului Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice nr. 146/17.06.2016 privind încheierea actelor adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucţiunii AMPOR 144/2015; în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectelor şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 76/26.10.2016 s-a aprobat prelungirea duratei de implementare a proiectului până la data de 30 iunie 2018. În prezent, situaţia proiectului „Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii turistice de agrement a staţiunii Călimăneşti – Căciulata” se prezintă după cum urmează: între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Vâlcea şi Societatea PROTECTCHIM S.R.L. Râmnicu Vâlcea a fost încheiat Contractul de lucrări nr 15317/316 din 10.12.2012. Potrivit clauzei 7.4 din Contract, termenul de execuţie a lucrărilor era de 18 luni de la data emiterii ordinului de începere. La data de 30.12.2015 a fost încheiat Actul adiţional nr. 6 prin care s-a modificat clauza 7.4. din Contract în sensul că termenul final de execuţie a lucrărilor ce fac obiectul contractului a fost de 37 de luni si 20 de zile, de la data emiterii ordinului de începere, respectiv până la data de 31.03.2016. Astfel, s-a procedat la aplicarea de penalitati de întârziere, începând cu data de 1 aprilie 2016 conform prevederilor clauzei 12.1. din Contractul de lucrări nr. 15317/316/10.12.2012 în cuantum de 0,1 % din preţul total al contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Până la această dată a fost recepţionat Parcul de agrement şi sport Jiblea, însă se află în curs de execuţie lucrările la celălalt obiect de investitie Parcul acvatic si Centru de Relaxare Călimăneşti, unde sunt înregistrate întârzieri majore faţă de ultimul grafic aprobat. Progresul fizic al contractului este de 94%, iar progresul financiar al contractului de lucrări este de 84,80%. Data estimată de finalizare a lucrărilor prevăzute în contract, inclusiv a remedierilor este 31 august 2018, conform adresei S.C. PROTECTCHIM S.R.L. nr. 40/14.03.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 2445/R/19.03.2018. La această dată, în cadrul contractului de execuţie menţionat, sunt în curs de realizare următoarele categorii de lucrări: amenajare pentru protecţia mediului parc acvatic; alimentare cu utilităţi parc acvatic; branşamente parc acvatic apă geotermală; arhitectură corp 1- finalizare finisaje; lucrări exterioare platformă – şapă + vopsea epoxidică; tobogane – vopsire structură metalică; instalatii control acces – turnicheti; instalaţii supraveghere video – finalizare; instalaţii ventilaţie-climatizare punct termic interior corp central – finalizare montaj pompe; lucrări suplimentare balustradă inox piscine. Necesitatea îndeplinirii cerinţelor de autorizare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement. Conform adresei S.C. PROTECTCHIM. S.R.L. nr. 40/14.03.2018 probele de funcţionare pentru toate echipamentele/dotările/ utilajele aferente investiţiei, în special pentru cele aferente piscinelor, toboganelor, instalaţiilor de alimentare cu apă geotermală şi a celor de încălzire, nu pot fi efectuate, având în vedere că nici până la această dată nu a fost soluţionată problema alimentării cu apă geotermală/ agent termic necesar atât pentru încălzirea corpurilor de clădire, cât şi a apei din piscine. Prin adresele nr. 31/3051/06.03.2018 şi 44/3697/19.03.2018 SC PROTECTCHIM SRL a anunţat sistarea/întreruperea execuţiei lucrărilor începând cu datele de 26.02.2018 şi respectiv 19.03.2018, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

Leave a Response