Contractul păgubos cu USG a băgat în insolvenţă CET Govora

duminică, 11 septembrie 2016
 • Potrivit raportului administratorului judiciar Remus Borza,

 

Contractul păgubos cu USG a băgat în insolvenţă CET Govora

 

S-a consemnat că administratorul judiciar al CET Govora, Remus Borza, a publicat recent raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei societăţii. La capitolul „Valorificarea în pierdere a producţiei realizate”, raportul menţionează că, în data de 27 decembrie 2006, între CET Govora în calitate de furnizor şi SC Ciech Soda România SA (fosta Uzinele Sodice Govora) în calitate de cumpărător s-a încheiat contractul nr. 33239 având ca obiect furnizarea energiei termice şi a condensatului nereturnat. De la data intrării în vigoare a contractului, respectiv 1 ianuarie 2007 şi până la data întocmirii raportului, CET Govora a livrat abur industrial către SC Ciech Soda România SA numai în pierdere. În concluzie, în perioada 1 ianuarie 2007 - 31 iulie 2016, CET Govora a înregistrat, din relaţia contractuală cu SC Ciech Soda România SA, o pierdere in cuantum de 289,34 milioane de lei (67,6 milioane de euro), rezultată din livrările de abur industrial sub costul de producţie. Durata iniţială a contractului a fost de 10 ani, dar părţile au agreat preţul contractual, luând în considerare o plată în avans pe câte doi ani. Astfel, pentru primii doi ani de contract, respectiv 2007 şi 2008, SC Ciech Soda România SA s-a obligat să plătească în contul consumului de abur industrial previzionat suma de 16 milioane de euro plus TVA. Plăţile în avans au fost efectuate de SC Ciech Soda România SA doar până în anul 2009. Începând cu anul 2010, nu doar că SC Ciech Soda România SA nu a mai achitat aburul industrial în avans, dar a plătit cu întârzieri de luni de zile sau chiar ani. Începând cu luna aprilie 2010, SC Ciech Soda România SA nu şi-a mai îndeplinit obligaţiile contractuale, înregistrând faţă de CET Govora la data de 31 decembrie 2010 datorii curente în cuantum de 67 milioane de lei. Prin actul adiţional nr. 8 încheiat în luna decembrie 2010, părţile au stabilit următoarele: datoria restantă în cuantum de 67 milioane de lei a fost consolidată la cursul euro valabil la data de 30 noiembrie 2010 de 1 euro/4,2842 lei, rezultând suma de 15,63 milioane de euro; la debitul principal de 67 milioane de lei s-au calculat penalităţi şi diferenţe de preţ de 7,26 milioane de lei, din care 3,46 milioane de lei penalităţi de întârziere pentru anul 2010 şi 3,8 milioane de lei diferenţe de preţ pentru perioada 1 iunie 2010 - 31 decembrie 2010 (părţile au agreat exonerarea SC Ciech Soda România SA de aceste accesorii dacă această societate îşi respecta întocmai obligaţiile de plată asumate prin actul adiţional nr. 8). Evident că nici aceste obligaţii de plată nu au fost respectate de către SC Ciech Soda România SA. La data de 28 octombrie 2013, SC Ciech Soda România SA înregistra din nou datorii restante faţăa de CET Govora în cuantum de 29,82 milioane de euro. Prin actul adiţional nr. 12/28 octombrie 2013, părţile au agreat o nouă eşalonare, în sensul că SC Ciech Soda România SA achita suma de 5,36 milioane de euro (existentă în sold la decembrie 2006) nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data semnării actului adiţional, precum şi suma de 3,44 milioane de euro din principal, nu mai târziu de data de 31 octombrie 2013. În urmă cu trei ani, SC Ciech Soda România SA şi CET Govora au convenit reeşalonarea sumei de 16,34 milioane de euro, reprezentând parte din principal şi datoria reeşalonată, pe o perioadă de 4 ani începând cu data semnării actului adiţional şi până la 31 octombrie 2017. De asemenea, părţile au fost de acord ca preţul pentru energia termică furnizată de CET Govora să fie de 86 lei/Gcal. Cu toate acestea, părţile au stabilit ca, începând cu data semnării actului adiţional, respectiv 28 octombrie 2013 şi până la data achitării tuturor tranşelor lunare restante (48 de luni), respectiv 31 octombrie 2017, preţul datorat şi facturat pentru energia termică furnizată de CET Govora să fie de 78 lei/Gcal, preţ valabil în cazul în care SC Ciech Soda România SA achita integral contravaloarea energiei termice la data scadenţei fiecărei facturi şi dacă îşi respecta la timp toate obligaţiile prevăzute în actul adiţional nr. 12. În condiţiile în care SC Ciech Soda România SA îşi executa toate obligaţiile asumate prin contract şi prin actul adiţional nr. 12 până la data de 31 octombrie 2017, începând de la această dată, CET Govora nu mai avea dreptul de a mai solicita de la SC Ciech Soda România SA plata sumei de 20,73 milioane de lei, compusă din penalităţi de întârziere datorate conform contractului şi din diferenţe de preţ. Evident, aceste concesii sunt detrimentale CET Govora şi de natură să mărească şi mai mult pierderile de pe urma derulării contractului cu SC Ciech Soda România SA. Discount la preţ se acordă doar în situaţia plăţii acestuia în avans şi nu în condiţiile în care acesta se eşalonează pe mai mulţi ani de zile. În atare situaţie, CET Govora era îndreptăţită la dobânzi şi penalităţi de întârziere. Reaua credinţă şi lipsa de loialitate a SC Ciech Soda România SA în raport cu CET Govora este pe deplin exemplificată de actul adiţional nr. 14/31 decembrie 2015. În plină iarnă, managementul CET Govora constata inexistenţa stocului de cărbune care să permită funcţionarea centralei şi asigurarea în parametrii pe toată perioada iernii a agentului termic pentru populaţie. Într-o atare împrejurare cu caracter excepţional, CET Govora a solicitat SC Ciech Soda România SA achitarea sumei de 1 milion de euro datorată de mai mulţi ani. În mod absolut surprinzător, SC Ciech Soda România SA este de acord cu plata acestei sume condiţionată de plata unei penalităţi sau comision de 7,5%. Managementul CET Govora a fost constrâns să accepte aceste condiţii pentru a putea asigura încălzirea municipiului Râmnicu Vâlcea. Dintr-un milion de euro datorat de mai mulţi ani, SC Ciech Soda România SA a plătit doar 925.000 euro. Analizând derularea contractului nr. 33239/27 decembrie 2006, astfel cum acesta a fost modificat prin cele 14 acte adiţionale, administratorul judiciar a constatat că CET Govora a fost defavorizată încă de la semnarea lui şi cu atât mai mult pe parcurs. Pentru întârzierea SC Ciech Soda România SA la plata facturilor cu mai mult de 15 zile lucrătoare de la data scadenţei, CET Govora era îndreptăţită să perceapă penalităţi de întârziere de 0,05% pe zi. Începând cu anul 2008, SC Ciech Soda România SA nu şi-a mai îndeplint la termenul scadent obligaţiile de plată, CET Govora calculând penalităţi de întârziere conform prevederilor contractuale. Penalităţile de întârziere au fost menţionate doar pe hârtie, în realitate prin semnarea actelor aditionale nr. 8/decembrie 2010 şi nr. 12/28 octombrie 2013, SC Ciech Soda România SA a fost exonerată de plata acestora. În cazul în care SC Ciech Soda România SA nu achita la termenul scadent valoarea aburului industrial livrat, CET Govora trebuia să încaseze un preţ mai mare pe Gcal. În anii 2008 şi 2010, SC Ciech Soda România SA nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, motiv pentru care trebuia să plătească către CET Govora suma de 28 milioane de lei reprezentând penalităţi de întârziere şi diferenţe de preţ. CET Govora a vândut în pierdere aburul industrial produs încă de la data încheierii contractului cu SC Ciech Soda România SA, respectiv la un preţ anual situat sub costurile de producţie, sub preţul reglementat stabilit de ANRE şi care nu acoperă nici măcar inflaţia. În concluzie, derularea contractului cu SC Ciech Soda România SA a generat pentru CET Govora pierderi uriaşe, după cum urmează: 289,34 milioane de lei (67,6 milioane de euro) din livrările de abur industrial sub costul de producţie; 28 milioane de lei (6,4 milioane de euro) penalităţi de întârziere şi diferenţă de preţ pentru care SC Ciech Soda România SA a fost exonerată la plată; 22,74 milioane de lei (5,1 milioane de euro) diferenţă dintre preţul accepat de părţi prin actul adiţional nr. 12/28 octombrie 2013 şi preţul facturat condiţionat de respectarea obligaţiilor de plată de către SC Ciech Soda România SA. Chiar şi în situaţia în care preţul aburului industrial ar fi fost vândut de CET Govora către SC Ciech Soda România SA nu la preţ de cost, ci la preţul reglementat de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), derularea contractului ar fi generat, în ultimii zece ani, o pierdere de 29,25 milioane de euro. Actualizând preţul doar cu indicele de inflaţie, acesta ar fi trebuit să ajungă de la 70,05 lei/Gcal cât era în anul 2006, la 113 lei/Gcal în anul 2015. În realitate, preţul din contract a ajuns doar la 78 lei/Gcal, ceea ce înseamnă o creştere anuală mai mică de 1 leu/Gcal. Din deprecierea monedei naţionale prin efectul inflaţiei raportat la pretul contractual, CET Govora a înregistrat în ultimii 10 ani o pierdere de 38 milioane de euro. Având în vedere faptul că SC Ciech Soda România SA cumpără peste 61% din aburul industrial produs de CET Govora, rezultă că pierderea cea mai mare pentru CET Govora este produsă chiar de relaţia comercială cu SC Ciech Soda România SA, încheierea şi derularea Contractului nr. 33239/27 decembrie 2016, astfel cum acesta a fost modificat prin cele 14 acte adiţionale, reprezentând una dintre principalele cauze care au determinat insolvenţa CET Govora. Prin semnarea actelor adiţionale din decembrie 2010 şi octombrie 2013, SC Ciech Soda România SA a fost iertată de plata sumei de 28 milioane de lei reprezentând penalităţi de întârziere şi diferenţe de preţ, cu toate că acestea erau datorate conform contractului, pentru neplata la termen a facturilor curente emise în anii 2008 şi 2010. Dacă iniţial contractul prevedea plata în avans a consumului de abur industrial pe primii 4 ani din contract, în realitate SC Ciech Soda România SA a achitat în avans preţul doar pentru primii 2 ani. În perioada aprilie - decembrie 2010, SC Ciech Soda România SA a acumulat datorii restante la facturile curente de 67 milioane de lei, sumă ce a fost reeşalonată pe o perioadă de 5 ani începând cu 2011. În afară de întârzierea la plată a sumei de 67 milioane de lei, SC Ciech Soda România SA datora CET Govora în decembrie 2010 şi suma de 7,26 milioane de lei - penalităţi şi diferenţe de preţ. Şi de plata acestor penalităţi, SC Ciech Soda România SA a fost iertată. În toată această perioadă, CET Govora a creditat cu zeci de milioane de euro SC Ciech Soda România SA cu dobândă zero. În realitate, SC Ciech Soda România SA şi-a plătit datoriile istorice prin rularea capitalului CET Govora.

(Petre Coman)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

4 comments on “Contractul păgubos cu USG a băgat în insolvenţă CET Govora”

 1. Cred ca Institutiile statului sunt vinovate de toate aceste neregului. Daca Remus Borza nu exagereaza cind spune ca : „M-a sunat vicepremierul Costin Borc. S-au înroșit telefoanele. Polonezii de la USG au lins clanța la cabinetul vicepremierului” , atunci neaparat trebuiesc luate masuri urgent in ce priveste lamurirea lucrurilor. Nu este posibil ca , membrii “guvernului meu” sa actioneze impotriva statului roman.
  Este imperios necesar ca , premierul maghiar al Romaniei sa faca tot posibilul ca, adevarul sa iasa la iveala , daca nu romanii sunt prosti ca accepta hotia pe fata. Rusine sa le fie acestor ipochimene puse pe capatuiala fara munca. Jegurile trebuiesc date la resapat iar romanii de buna credinta sa solicite pedeapsa capitala pentru hotii si banditii capatuiti peste noapte precum cei din conducerea CET-lui din toate timpurile precum si pupincuristii de la CSR Govora in frunte cu avocatul plesuv impostor.
  Dracu sa-i ia pe toti si sa-i duca linga proaspatul plecat dintre ei , Adrian kintal.

 2. Vinovati de toate aceste magarii se fac toti directorii care s-au perindat la conducerea CET-ului in toti acesti ani , dar cu precadere fostul director implicat in afaceri imobiliare la Constanta si actualul lepadat care inca are un cuvint de spus la tot ce se urzeste pe acolo.
  Verificati-le averile si o sa constatati ca toate acestea au miros de “carbune” si de coruptie. Cred ca se impune un audit financiar serios si la partenerii beneficiari ai hotiei ce spala banii tot prin firme poloneze , fara sa plateasca nimic statului roman.
  Polonia a trimis in Romania numai zoaie si scursuri care au avut grija sa se inconjoare in tara noastra de acelas tip de ipochimene.
  Lucrurile vor merge pina cind va exploda mamaliguta.
  Frica este pe ei care duc grija agoniselii din hotie si jigodism.

 3. Vinovati de toate aceste magarii se fac toti directorii care s-au perindat la conducerea CET-ului in toti acesti ani , dar cu precadere fostul director implicat in afaceri imobiliare la Constanta si actualul lepadat care inca are un cuvint de spus la tot ce se urzeste pe acolo.
  Verificati-le averile si o sa constatati ca toate acestea au miros de “carbune” si de coruptie. Cred ca se impune un audit financiar serios si la partenerii beneficiari ai hotiei ce spala banii tot prin firme poloneze , fara sa plateasca nimic statului roman.
  Polonia a trimis in Romania numai zoaie si scursuri care au avut grija sa se inconjoare in tara noastra de acelas tip de ipochimene.
  Lucrurile vor merge pina cind va exploda mamaliguta.
  Frica este pe cei care duc grija agoniselii din hotie , coruptie si jigodism.

 • PUBLICITATE

 • TRUSTUL 3 CONSTRUCTII
 • PARTENERI MEDIA

 • © 2023 Ziarul de Valcea. Toate drepturile rezervate.

  Web Design by DowMedia

  Ne gasiti si pe