|luni, martie 8, 2021
  • Follow Us!

Anunt mediu OMV Petrom S.A. –Zona de Producţie II Oltenia 

OMV Petrom S.A. –Zona de Producţie II Oltenia, titular al proiectului „Schimbare sistem ALSI, ASSET II Oltenia-traseu electric la sonda 3645 Făureşti”, propus a fi realizat în comuna Făureşti, judeţul Vâlcea, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Vâlcea, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului, şi nu se supune evaluării adecvate.

1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de e-mail:office@apmvl.anpm.ro

2.Publicul interest poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Leave a Response