|sâmbătă, octombrie 1, 2022
  • Follow Us!

Se reia programul de subvenţii a locurilor de muncă pentru şomerii angajaţi de primării 

somaj

Monitorul Oficial nr. 504 din 08 iulie 2015 a adus modificări la Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu privire la capitolul V “Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă”, secţiunea a 3-a privind : Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor”, respectiv punctul 1 : subvenţionarea locurilor de muncă”.

Aceste modificări se referă la faptul că din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subvenţiona cheltuielile cu forţa de muncă efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale.

Serviciile catre pot fi subvenţionate sunt următoarele:

a) servicii publice de refacere şi întreţinere a infrastructurii, de ecologizare şi de realizare a unor lucrări edilitare, organizate de autorităţile publice locale, de firme private sau organizaţii neguvernamentale, cu avizul administraţiei publice locale;

b) servicii sociale care cuprind activităţi de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, organizate de autorităţile publice locale, organizaţii neguvernamentale şi alte organisme, în condiţiile legii.

Angajarea persoanelor se va face numai în condiţiile încadrării în cheltuielile bugetare.

Aceste subvenţii se acordă, la solicitarea autorităţilor publice locale, angajatorilor cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru fiecare persoană încadrată, din rândul şomerilor, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni.

Cuantumul lunar al subvenţiei acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor este:

a) în perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referinţă;
b) în perioada 1 noiembrie-31 martie, valoarea indicatorului social de referinţă, la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia.

Subvenţiile prevăzute mai sus se acordă angajatorilor, inclusiv societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi regiilor autonome de interes local sau judeţean, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis.

Toate aceste prevederi referitoare la respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis nu se aplică în situaţia în care subvenţiile se acordă autorităţilor administraţiei publice locale.

După alocarea sumelor necesare în bugetul AJOFM Vâlcea pentru subvenţionarea acestor măsuri, vor fi demarate procedurile pentru semnarea convenţiilor între instituţia noastră şi beneficiari.

 

Leave a Response