|duminică, noiembrie 29, 2020
  • Follow Us!

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR – SOCIETATEA COMERCIALĂ „GOVORA SA” 

                      SOCIETATEA COMERCIALĂ „GOVORA SA”

     Cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Priza Olt, nr. 11, bloc nr. 5

Înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J38/231/1991, CUI:RO1474711

 

                  CONVOACĂ:

 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

Pentru data de 27 aprilie 2015, orele 16:00, la sediul societăţii, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

1.RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE asupra exerciţiului financiar al anului 2014;

2.RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR asupra situaţiilor financiare întocmite pentru exerciţiul financiar al anului 2014;

3.RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI asupra situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar 2014;

4.PREZENTAREA ŞI APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE întocmite pentru exerciţiul financiar al anului 2014;

5.PREZENTAREA ŞI APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru exerciţiul financiar al anului 2015;

6.STABILIREA ŞI APROBAREA DIVIDENDULUI PE ACŢIUNE pentru anul 2014;

7.APROBAREA CONTRACTĂRII UNUI CREDIT PE TERMEN SCURT în suma totală de 3.000.000 lei (credit de descoperit de cont şi emitere de scrisori de garanţie bancară) de la BANCA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE SUCURSALA VÂLCEA şi garantarea acestuia cu bunuri imobile şi mobile din patrimoniul SC GOVORA SA RM. VÂLCEA;

8.APROBAREA CONTRACTĂRII UNUI CREDIT PE TERMEN SCURT în suma totală de 1.000.000 lei, sub formă de linie de credit, pentru plăţi curente, furnizori şi materiale, servicii, salarii, obligaţii bugetare, alte plăţi curente de la BANCA TRANSILVANIA SA Cluj Napoca Sucursala Vâlcea şi garantarea acestuia cu bunuri imobile şi mobile din patrimoniul SC GOVORA SA RM. VÂLCEA;

9.ALEGEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SC GOVORA SA RM. VÂLCEA;

10.DELEGAREA DE ATRIBUŢIUNI ALE ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR conform art. 114 din Legea 31/1990, Consiliului de Administraţie al SC GOVORA SA RM. VÂLCEA;

11. PROBLEME CURENTE ce intră în competenţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor;

Data de referinţă stabilită de Consiliul de Administraţie este 01.04.2015. În cazul în care la ora şi data fixată mai sus nu vor fi întrunite condiţiile de prezenţă prevăzute la art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările la zi, se reconvoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 28 aprilie 2015, orele 16:00, la sediul societăţii

 

 

Presedintele Consiliului de Administraţie

Cotar Ion

 

Leave a Response