|joi, noiembrie 26, 2020
  • Follow Us!

Consiliul Local va aproba prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale până în anul 2020 

consiliu local - iulie2014

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea este convocat în şedinţă ordinară joi, 29 ianuarie 2015, cu mai multe puncte de interes pe ordinea de zi. Astfel, se vor dezbate şi aproba următoarele propuneri: aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2015, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare; modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Vâlcea; modificarea organigramei şi a statului de funcţii al Poliţiei Locale a municipiului; aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2015 -2016; inventarierea unor suprafeţe de teren în domeniul privat al municipiului şi aprobarea concesionării directe a acestora; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; raport şi proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; raport şi proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 276/2014 referitoare la punerea la dispoziţia proiectului „Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, inclusiv Ocnele Mari, Drăgăşani, Călimăneşti, Olăneşti şi Băbeni în judeţul Vâlcea” a terenului pentru construcţia/extinderea noilor investiţii aferente acestuia; raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale situate în Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni până în anul 2020; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei pentru bugetul Fondului IID pe anul 2014; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei de casă pentru bugetul „Disponibil din fonduri cu destinaţie specială pentru finanţarea lucrărilor de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe pentru anul 2014”; raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2014; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune a Serviciului de asistenţă medico-socială pentru persoanele vârstnice din municipiul Rm. Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21 din 31 ianuarie 2012 referitoare la realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare şi modernizare Piaţa Centrală municipiul Rm. Vâlcea”.

Leave a Response